130925
130925
innrapportering
2013-08-01T11:02:00.000Z
no

Pågår

Ordretilgang og -beholdning, kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge verdien på nye ordre mottatt i tellingskvartalet og ordrebeholdning ved utløpet av kvartalet, målt i løpende priser. Undersøkelsen benyttes som en ledende økonomisk indikator, og kan fortelle oss noe om utvikling, etterspørsel og produksjonstempo innen ulike industrinæringer. Statistikken danner grunnlag for utarbeidelse av prognoser, og benyttes av analytikere i privat og offentlig sektor.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om ulike kjennetegn som ordretilgang, effektuert og utgående ordrebeholdning. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Vedtak om opplysningsplikt er sendt foretakene som har virksomheter med i undersøkelsen. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rappporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen