127473
127473
innrapportering
2013-07-04T14:19:00.000Z
no

Pågår

Ordretilgang og -reserver i bygg og anlegg

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge verdien på nye ordrer mottatt i kvartalet og reserven ved utløpet av kvartalet, målt i løpende kroner. Statistikken benyttes som en ledende økonomisk indikator, og viktige brukere er blant annet analytikere i privat og offentlig sektor.

 

 

 

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om ordretilgang i løpet av kvartalet og ordrereserve ved utgangen av kvartalet.

Opplysningsplikt

Det er opplysningsplikt for denne undersøkelsen, og vedtak om opplysningsplikt er sendt foretakene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven §2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Send opplysningene over Internett

SSB ber om at opplysningene rapporteres via Altinn. Det er den sikreste måten å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn.  

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - Fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen