117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Rapporteringsmatriell for 2018 ligger under arkfanen veiledning. Siden er oppdatert 11 desember. I kolonnen "Oppdatert" vises dato for når filene er oppdatert.

 

Innhold

Formål

Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen fra banker og kreditt- og finansieringsforetak danner grunnlag for tilsyn med institusjonene og finansmarkedene. Den gir beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Dataene benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Rapporteringsmateriell for ORBOF og BIS i 2016 og 2017

Kodelister og veiledninger

Maler

Kodelister

Veiledninger

Generell veiledning

  PDF

Rapport 10 Balanse 1)

XLS, RA-0693PDFPDF

Rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner 2

XLS, RA-0694PDFPDF

Rapport 20 Årsresultatregnskap

XLS, RA-0696  PDFPDF

Rapport 21 Kvartalsresultatregnskap

XLS, RA-0695  PDFPDF

Rapport 50 Endelig balanse

XLS, RA-0697PDFPDF

Rapport 51 Tilleggsspesifikasjoner til Årsbalansen

XLS, RA-0698  PDFPDF

 Rapport 60 Avledet balanse 3)

XLS, RA-0699  PDF 

 Skjema 32 (BIS)

XLS DOC

 Skjema 34 (BIS)

XLSPDFPDF

 BIS-guide

  PDF

1) Finansieringsselskapene behøver kun å rapportere tall knyttet til utlånsvirksomheten i måneder som ikke er kvartalsmåneder.

2) Finansieringsselskaper som er norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) har fritak for rapportering av en del poster  i rapport 11. Statlige låneinstitutter rapporterer kun postene 25. rente og provisjonssatser og 23.2.50 utlån.

3) Finansieringsselskapene har fritak for rapportering av fylkesspesifikasjon. 

Kontakt

  • E-post
    s290fifo@ssb.no