117155
117155
innrapportering
2013-06-04T12:49:00.000Z
no

Pågår

Produsentprisindeks for lufttransport med passasjerer

Måleperiodemånedlig/ kvartalsvis

Innhold

Formål

Undersøkelsen er begrunnet i behovet for å beregne en produsentprisindeks for næringshovedgruppen lufttransport med passasjerer. Indeksen frigis som del av statistikken 'Prisindekser for transport og lagring'.

Hvem skal rapportere?

Flyselskap som leverer ruteflyvning i Norge har opplysninsplikt. Plikten er gitt med hjemmel i Statistikkloven. Aktuelle flyselskap kontaktes direkte.

Hva skal rapporteres?

Dataleveranse består av listepriser og volum på strekning, bookingklasse og måned. Det bes om data på kun et utvalg av strekninger. Se veiledning for strekninger.

Rapportering via Altinn

Data leveres som flate filer via Altinn. Det vises til egne instruksjoner.

Svarfrist

RA-0613-1 [månedlig] : 5 dager etter måletidspunkt

RA-0613-2 [kvartalsvis] : 30 dager etter måleperiode

Kontakt

Resultater fra rapporteringen