117253
117253
innrapportering
2013-06-04T13:44:00.000Z
no

Pågår

Flybevegelse på lufthavn

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Statistikken beskriver gods- og passasjertrafikk ved norske lufthavner og har sin bakgrunn i Norges forpliktelser til EU.

Hvem skal rapportere?

Lufthavner med regelmessige (rute) flygninger er gitt opplysningsplikt. Plikten er gitt med hjemmel i Statistikkloven.

Hva skal rapporteres?

Dataleveransen består av informasjon vedrørende samtlige flybevegelser på aktuelle lufthavn. Se filbeskrivelse for mer detaljer.

Svarfrist

20 dager etter måleperiode

Kontakt

Resultater fra rapporteringen