132504
132504
innrapportering
2013-08-12T10:58:00.000Z
no

Ikke aktiv

Internett-målingen

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen Internett-målingen er produksjon av detaljert regional informasjon om kvaliteten på infrastrukturen som formidler tilgang til Internett til bedrifter og privatpersoner.

Nytt opplegg for innsending av data

Fra og med 1. kvartal 2017 endrer vi hastighetsinndelingen i undersøkelsen. Ny mal for Excel-regneark og flatfil finnes under Dokumenter i høyre kolonne. Bruk av den gamle malen vil føre til feil hastighetstall.

Opplysningene sendes til Statistisk sentralbyrå via et eget skjema, RA-0652, i Altinn-portalen.

Dersom du ønsker å lese en beskrivelse av databehovet til undersøkelsen, kan du klikke på lenke under Dokumenter i høyre kolonne.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

 Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Kontakt

 • E-post
  imaalinga@ssb.no
  Telefon
  62 88 50 42
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00
 • E-post
  tof@ssb.no
  Telefon
  62 88 50 42
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Resultater fra rapporteringen