136101
136101
innrapportering
2013-08-30T11:08:00.000Z
no

Pågår

Månedlig undersøkelse for overnattingsbedrifter

Måleperiodemånedlig

Innhold

Informasjon og rettledning til utfylling av Månedlig undersøkelse for overnattingsbedrifter- RA-0297 (Hotell), RA-0307 (Camping) og RA-0366 (Andre selvhusholdsenheter) finnes under Skjemaer i margin til høyre.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen