122781
122781
innrapportering
2013-06-12T14:13:00.000Z
no

Pågår

Egenmeldt sykefravær

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Kvartalsvis undersøkelse som skal belyse utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, yrke, og ulike personlige kjennemerker ved de sykemeldte.

Oppgaveplikten består av skjema RA-0182.

Tall for egenmeldt sykefravær skal levere på bedriftsnummer (underenhet) og ikke foretaksnummer (juridisk enhet).

Se også under dokumenter i høyre for beskrivelse av hvordan du finner skjemat i Altinn

Kontakt

 • E-post
  sykefra@ssb.no
  Telefon
  62 88 50 65
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Resultater fra rapporteringen