130827
130827
innrapportering
2013-07-31T15:59:00.000Z
no

Pågår

Driftsinntekter, kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk for eiendomsdrift, forsknings- og utleievirksomheter. Dette er et krav ifølge EØS-avtalen. Statistikken benyttes av Nasjonalregnskapet og er også av interesse for politikere og interesseorganisasjoner.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om salgsinntekter av varer og tjenester, leieinntekter fra fast eiendom, generelle offentlige tilskudd og inntekter fra provisjon, royalties og lisenser. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Foretaket som har bedrifter med i undersøkelsen får tilsendt vedtak om opplysningsplikt. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist. 

Kontakt

Lover og regler