129910
129910
innrapportering
2013-07-24T12:05:00.000Z
no

Pågår

Omsetning for detaljhandel, månedlig

Måleperiodemånedlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide en detaljomsetningsindeks. Detaljomsetningsindeksen er den viktigste korttidsindikatoren for utvikling av husholdningens forbruk i Norge. Viktige brukere av statistikken er nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitutter, bransjeforeninger, departementer, andre offentlige etater, banker og politiske organisasjoner.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om omsetning (salgsinntekter av varer og tjenester) fra den enkelte forretning. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven §2-4.

Opplysningsplikt

Foretakene som har virksomheter med i undersøkelsen får tilsendt vedtak om opplysningsplikt. SSB samler inn opplysningene med hjemmel i statitsikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen