130815
130815
innrapportering
2013-07-31T14:32:00.000Z
no

Pågår

Timeverk i bygg og anlegg

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å vise utviklingen i produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten. Viktige brukere er blant annet analytikere i privat og offentlig sektor. Indeksen benyttes også av internasjonale organisasjoner som Eurostat.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om antall sysselsatte og utførte timeverk i løpet av et gitt kvartal.

Opplysningsplikt

Det er opplysningsplikt for denne undersøkelsen, og vedtak om opplysningsplikt er sendt foretakene. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven §2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

Send opplysningene over Internett

SSB ber om at opplysningene rapporteres via Altinn. Det er den sikreste måten å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn.

 

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler