124384
124384
innrapportering
2013-06-18T20:12:00.000Z
no

Ikke aktiv

Arbeidskraftkostnader

Måleperiodehvert 4. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Undersøkelsen skal gi en oversikt over foretakenes totale kostnader ved å ha ansatte.

Sentrale brukere er Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, forsknings- og utredningsinstitutter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Eurostat, media, næringsliv og enkeltpersoner.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om både ansatte, timeverk og ulike kostnader i forbindelse med å ha ansatte.

Hvem skal rapportere?

Det trekkes et utvalg av norske foretak med flere enn ti ansatte. Det enkelte foretaket skal ha vært i drift i hele undersøkelsesåret.

 

Kontakt

 • E-post
  arbkost@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 36
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen