87053
87053
artikkel
2013-01-19T10:31:00.000Z
no

Artikkel

Publikasjonsserier

Her finner du inngang til alle publikasjoner Statistisk sentralbyrå har utgitt. Publikasjonene kan lastes ned i PDF-versjon. Der det også finnes trykte versjoner som kan bestilles, er dette oppgitt.

Se SSBs publikasjonsoversikt

Rapporter, Notater og Statistiske analyser fordelt på statistikkområder

Arbeid og lønn

Bank og finansmarked

Befolkning

Bygg, bolig og eiendom

Energi og industri

Helse

Inntekt og forbruk

Innvandring og innvandrere

Jord, skog, jakt og fiskeri

Kultur og fritid

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Natur og miljø

Offentlig sektor

Priser og prisindekser

Sosiale forhold og kriminalitet

Svalbard

Teknologi og innovasjon

Transport og reiseliv

Utdanning

Utenriksøkonomi

Valg

Varehandel og tjenesteyting

Virksomheter, foretak og regnskap

 

Andre serier

Dette er Norge, Dette er Svalbard

Discussion Papers

Norges Offisielle Statistikk (opphørt)

Planer og Meldinger

Statistisk årbok (opphørt)

Historiske publikasjoner samler utgivelser i perioden 1828-2000