Statistikkområde

Helse: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

  Notater 2017/09

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om helse er en tverrsnittsundersøkelse, som går i tillegg til den årlige levekårsundersøkelsen (EU-S...

  Publikasjon
 • Manual for the DHIS2 quality tool

  Notater 2017/04

  A Health Management Information System (HMIS) is important for a country’s capacity to monitor health, and for evaluating and improving the delivery of health-care services and programs.

  Publikasjon
 • The health management Information system in Malawi

  Notater 2017/03

  This report is an assessment of data from the Health Management Information Systems (HMIS) in Malawi and suggests a way to improve data quality.

  Publikasjon
 • Improving health data quality

  Notater 2017/05

  The report focuses on which measures that should be put in place to improve data quality. Suggested improvements are based on lessons learnt in Malawi which also have validity beyond the national experience.

  Publikasjon
 • Om etablering av et datamateriale med inntekter og kostnader for privatpraktiserende leger med offentlig avtale

  Notater 2016/34

  Notatet sammenfatter arbeid som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført i 2016 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å identifisere inntekter og kostnader for legepraksisen til privatpraktiserende fastleger og legespesialister.

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret. 2015

  Notater 2016/24

  Dette notatet presenterer en gjennomgang av kvaliteten på dataene over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som landets kommuner har levert til IPLOS-registeret i 2015.

  Publikasjon
 • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

  Notater 2016/23

  Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske metoder.

  Publikasjon
 • Årsrapport 2015

  Notater 2016/11

  Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2015.

  Publikasjon
 • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2015

  Notater 2015/45

  Denne rapporten beskriver gjennomføringen av undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2015.

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2015/40

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra egne fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer til registeret.

  Publikasjon
 • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014

  Notater 2015/20

  Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2014 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2015/16

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra egne fagsystemer i pleie og omsorg til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer til registeret.

  Publikasjon
 • Etterspørselen etter individrettede tjenester hvor det offentlige sørger for mye av tilbudet

  Notater 2015/11

  Formålet med dette notatet er å presentere resultater og resonnementer fra empirisk forskning som er relevant når man skal tallfeste hvordan endringer i priser og inntekt(er) påvirker produksjonen av tjenester som er individrettede, men som i stor...

  Publikasjon
 • Helsestatistikk og styringsdata går hand i hand

  Sentrale helsemyndigheiter ønskjer gode styringsdata om helsetenester og helseforhold. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk tek sikte på å samordne behov for informasjon om helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta.

  Artikkel
 • Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2015/01

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

  Publikasjon