Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge. Dokumentasjonsrapport

Publisert Tittel Åpne
7. desember 2015 Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2015 SammendragPDF (1.6 MB)
13. april 2015 Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014 SammendragPDF (1.6 MB)
19. mai 2014 Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013 SammendragPDF (4.4 MB)
19. mai 2014 Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012 SammendragPDF (3.7 MB)