Vis innholdstyper

Treff (376)

Søkeresultat

 • Helsestatistikk og styringsdata går hand i hand

  Sentrale helsemyndigheiter ønskjer gode styringsdata om helsetenester og helseforhold. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk tek sikte på å samordne behov for informasjon om helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta.

  Artikkel
 • Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2015/1

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

  Publikasjon
 • Sykefravær

  Litt høyere sykefravær

  sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent

  Statistikk
 • Folkehelse i samhandlingens tegn

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Det er stadig behov for forebyggende helsearbeid, særlig blant lavt utdannede og dem som bor i nord. Forebygging er også en viktig del av samhandlingsreformen. Mer penger brukes på kommunale helse- og omsorgstjenester, og nye kommunale tilbud etab...

  Artikkel
 • Stadig mindre forskjell på menns og kvinners levealder

  Vi lever stadig lenger, både kvinner og menn. Selv om mennene tar innpå forspranget, lever kvinner fremdeles lengst. Samtidig opplever menn seg som friske en større del av livet enn det kvinner gjør.

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

  Rapporter 2014/36

  Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid.

  Publikasjon
 • Pleie- og omsorgstjenesten 2013

  Rapporter 2014/33

  Rapporten gir et bilde av bruk og mottakere av pleie- og omsorgstjenestene i landet gjennom detaljert statistikk.

  Publikasjon
 • A healthy look at Norway

  Publikasjon
 • Allmennlegetjenesten

  Stabil bruk av allmennlegetjenesten

  fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøk

  Statistikk
 • Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

  Stabil sysselsetting for funksjonshemmede

  arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilrettelegging

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Pleie- og omsorgstenester

  Stadig meir helsetenester i heimen

  eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)

  Statistikk
 • Kommunehelsetenesta

  Nær 14 milliardar til kommunehelsetenester

  kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuarar

  Statistikk
 • Tannhelsetenesta

  Over 3 milliardar til den offentlege tannhelsetenesta

  tannstatus, karies, tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer, driftsutgifter

  Statistikk
 • Spesialisthelsetjenesten

  Stabilt kostnadsnivå og stabil aktivitet

  sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanser

  Statistikk