Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 21094864 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
Aasness, Jørgen Forskningssjef 21094823 Jorgen.Aasness@ssb.no
  Abrahamsen, Anne Sofie Statistikkrådgiver 21094901 anne.sofie.abrahamsen@ssb.no Statistiske metoder og standarder
  • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
  Alstadsæter, Annette
   Andersen, Synøve Nygaard Førstekonsulent 21094392 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levekår
   • Levekår og sosial deltaking
   • Fruktbarhet og familiedemografi
   Andreassen, Leif Forsker II Leif.Andreassen@ssb.no
    Andresen, Martin Eckhoff Forsker 40239166 martin.andresen@ssb.no
     Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
     • Bærekraftig utvikling
     • Klimapolitikk og økonomi
     Aune, Finn Roar Seniorrådgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Kraftmarkeder
     • Olje- og gassmarkeder

     B

     Badina, Svetlana Rådgiver 21094427 Svetlana.Badina@ssb.no Statistiske metoder og standarder
     • Regional økonomi
     • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
     • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
     Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
     • Levekår og sosial deltaking
     Bensnes, Simon Søbstad Simon.Bensnes@ssb.no
      Bergsvik, Janna Førstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
      • Fruktbarhet og familiedemografi
      Bhuller, Manudeep Forsker II Manudeep.Bhuller@ssb.no Mikroøkonomi
      • Arbeidsmarked
      • Inntektsfordeling
      • Utdanningsøkonomi
      • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
      Bjertnæs, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og økonomi
      • Kraftmarkeder
      • Skatt
      Bjørnstad, Jan Fredrik Forskningssjef 21094758 Jan.Bjornstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
      • Frafall og imputering
      • Generell inferensteori
      • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
      • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
      Blom, Svein Forsker II 21094872 Svein.Blom@ssb.no Demografi og levekår
      • Levekår og sosial deltaking
      Book Mohn, Sigmund 40902920 Sigmund.Mohn@ssb.no
       Boug, Pål Forsker I 21094877 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
       • Konjunkturanalyser og prognoser
       • Makroøkonometrisk modellering
       • Tidsserieøkonometri
       Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
       • Konjunkturanalyser og prognoser
       • Makroøkonometrisk modellering
       • Makroøkonomiske analyser
       • Tidsserieøkonometri
       • Økonomisk vekst
       Brinch, Christian Nicolay Forsker I christian.brinch@ssb.no Mikroøkonomi
       • Arbeidsmarked
       • Pensjoner
       • Skatt
       • Tidsserieøkonometri
       • Utdanningsøkonomi
       • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
       Bye, Torstein Arne Direktør, Avdeling for Økonomi, energi og miljøstatistikk 21094944 torstein.arne.bye@ssb.no
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Klimapolitikk og økonomi
       • Kraftmarkeder
       • Makroøkonomiske analyser
       Bye, Brita Forskningsdirektør (fung.) 99621755 brita.bye@ssb.no Makroøkonomi
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Generelle likevektsmodeller
       • Klimapolitikk og økonomi
       • Offentlige finanser på lang sikt
       • Teknologi, innovasjon og vekst
       • Økonomisk vekst
       Bø, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
       • Skatt
       • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

       C

       Cappelen, Ådne Forsker Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
       • Konjunkturanalyser og prognoser
       • Makroøkonometrisk modellering
       • Makroøkonomiske analyser
       • Tidsserieøkonometri

       D

       Dagsvik, John Kristoffer Forsker 0 21094941 John.Dagsvik@ssb.no Mikroøkonomi
       • Arbeidsmarked
       • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
       Dahl, Gordon Gordon.Dahl@ssb.no
        Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Husholdningers energiforbruk
        • Kraftmarkeder
        Dapi, Bjorn
         Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
         • Fruktbarhet og familiedemografi
         • Levekår og sosial deltaking
         Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no
         • Arbeidsmarked
         • Utdanningsøkonomi

         E

         Eika, Lasse Forsker II lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
         • Income distribution

         F

         Fagereng, Andreas Forsker 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
         • Sparing
         • Arbeidsmarked
         Fjærli, Erik Forsker 21094830 Erik.Fjaerli@ssb.no Mikroøkonomi
         • Virksomhetsatferd
         • Inntektsfordeling
         • Skatt
         • Sparing
         Fosen, Johan Seniorrådgiver 21094431 Johan.Fosen@ssb.no
          Foss, Aslaug Hurlen Statistikkrådgiver 21094760 aslaug.hurlen.foss@ssb.no Statistiske metoder og standarder
          • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
          • Tidsserieanalyse og sesongjustering
          • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
          Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Mikroøkonomi
          • Pensjoner
          Fredriksen, presse, Kristin 97725927 Kristin.Fredriksen@ssb.no
           Fæhn, Taran Forskningsleder 21094837 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
           • Energi- og miljøpolitikk
           • Generelle likevektsmodeller
           • Klimapolitikk og økonomi
           • Teknologi, innovasjon og vekst
           • Økonomisk vekst

           G

           Garnåsjordet, Per Arild Forsker 21094956 PerArild.Garnasjordet@ssb.no
            Gjefsen, Hege Marie Førstekonsulent 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no
            • Arbeidsmarked
            • Utdanningsøkonomi
            Gjelsvik, Marit Linnea Forskerrekrutt 21094452 Marit.Gjelsvik@ssb.no Makroøkonomi
            • Arbeidsmarked
            • Konjunkturanalyser og prognoser
            Greaker, Mads Forskningsleder 21094867 Mads.Greaker@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
            • Bærekraftig utvikling
            • Energi- og miljøpolitikk
            • Klimapolitikk og økonomi
            • Teknologi, innovasjon og vekst
            Grimsrud, Kristine M. Forsker +4791545593 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
            • Energi- og miljøpolitikk
            • Olje- og gassmarkeder
            • Bærekraftig utvikling
            Gunnes, Trude Forsker 21094824 Trude.Gunnes@ssb.no Mikroøkonomi
            • Utdanningsøkonomi

            H

            Haaland , Venke Furre
             Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
             • Energi- og miljøpolitikk
             • Klimapolitikk og økonomi
             Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
             • Energi- og miljøpolitikk
             • Husholdningers energiforbruk
             • Inntektsfordeling
             • Konsumentatferd
             • Kraftmarkeder
             • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
             Halvorsen, Elin Forsker elin.halvorsen@ssb.no Mikroøkonomi
             • Inntektsfordeling
             • Skatt
             • Sparing
             • Pensjoner
             Hammersland, Roger Forsker II 21094302 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
             • Generelle likevektsmodeller
             • Makroøkonometrisk modellering
             • Makroøkonomiske analyser
             • Tidsserieøkonometri
             • Konjunkturanalyser og prognoser
             Hansen, Mona Irene mona.irene.hansen@ssb.no
              Hart, Rannveig Kaldager Forsker Rannveig.Hart@ssb.no Demografi og levekår
               Havnes, Tarjei Forsker I, SSB /Førsteamanuensis, ØI, UiO 93423592 Tarjei.Havnes@ssb.no
                Heldal, Johan Seniorrådgiver 21094681 Johan.Heldal@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                • Statistisk konfidensialitet
                • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                Holm, Inger Rådgiver 21094812 Inger.Holm@ssb.no
                 Holm, Inger 21094812 Inger.Holm@ssb.no
                  Holmøy, Erling Forskningsleder 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
                  • Generelle likevektsmodeller
                  • Makroøkonometrisk modellering
                  • Makroøkonomiske analyser
                  • Offentlige finanser på lang sikt
                  • Pensjoner
                  • Skatt
                  • Økonomisk vekst
                  Holtsmark, Bjart Forsker 0 Bjart.Holtsmark@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                  • Klimapolitikk og økonomi
                  • Pensjoner
                  Huitfeldt, Ingrid 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no
                   Hungnes, Håvard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
                   • Konjunkturanalyser og prognoser
                   • Makroøkonometrisk modellering
                   • Tidsserieøkonometri

                   I

                   Iancu, Diana-Cristina Førstekonsulent 21094871 Diana-Cristina.Iancu@ssb.no

                    J

                    Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
                    • Makroøkonometrisk modellering
                    • Makroøkonomiske analyser
                    • Tidsserieøkonometri
                    Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Mikroøkonomi
                    • Arbeidsmarked
                    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                    K

                    Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker II 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Mikroøkonomi
                    • Utdanningsøkonomi
                    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                    Kitterød, Ragni Hege Forsker I hege.kitterod@samfunnsforskning.no Demografi og levekår
                    • Arbeidsmarked
                    • Levekår og sosial deltaking
                    Kjelsrud, Anders Grøn
                     Klemetsen, Marit E Førstekonsulent 21094413 Marit.Klemetsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                      Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
                      • Makroøkonomiske analyser
                      Kopczuk, Wojciech
                       Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
                       • Arbeidsmarked
                       • Pensjoner
                       • Skatt
                       • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                       Kostøl, Andreas Ravndal Førstekonsulent 40902507 Andreas.Kostol@ssb.no Mikroøkonomi
                       • Arbeidsmarked

                       L

                       Langsrud, Øyvind Forsker 21094425 Oyvind.Langsrud@ssb.no
                       • Frafall og imputering
                       • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                       Langørgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
                       • Inntektsfordeling
                       • Kommunal økonomi
                       Lappegård, Trude Forsker 21094608 Trude.Lappegard@ssb.no Demografi og levekår
                       • Fruktbarhet og familiedemografi
                       Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                       • Energi- og miljøpolitikk
                       • Husholdningers energiforbruk
                       • Konsumentatferd
                       Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
                       • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                       • Regional økonomi
                       • Økonomisk historie
                       • Arbeidsmarked
                       Lian, Bård Seniorrådgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Mikroøkonomi
                       • Inntektsfordeling
                       • Konsumentatferd
                       • Skatt
                       Lillegård, Magnar Forsker 21094398 Magnar.Lillegard@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                       • Generell inferensteori
                       • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                       Lindholt, Lars Forsker I 21094811 lars.lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                       • Olje- og gassmarkeder
                       • Klimapolitikk og økonomi
                       Lyngstad, Jan Forsker II 21094863 Jan.Lyngstad@ssb.no Demografi og levekår
                       • Levekår og sosial deltaking
                       Lyngstad, Torkild Hovde torkild.hovde.lyngstad@ssb.no
                        Löfgren, Tora Seniorrådgiver - tora.lofgren@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                        • Generell inferensteori
                        • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                        • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                        • Frafall og imputering
                        Løken, Katrine Vellesen Katrine.Loken@ssb.no
                         Løkken, Sturla Førstekonsulent 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no

                          M

                          Mevik, Anna-Karin Rådgiver 21094478 Anna-Karin.Mevik@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                          • Frafall og imputering
                          • Generell inferensteori
                          • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                          Modalsli, Jørgen Heibø Forsker I 41270978 Jorgen.Modalsli@ssb.no
                          • Inntektsfordeling
                          • Økonomisk vekst
                          • Økonomisk historie
                          Mogstad, Magne Forsker 0 21094270 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
                          • Arbeidsmarked
                          • Inntektsfordeling
                          • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                          N

                          Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
                          • Inntektsfordeling
                          • Skatt
                          • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                          Nygård, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Mikroøkonomi
                          • Inntektsfordeling
                          • Konsumentatferd
                          • Skatt
                          Nymoen, Erik H Rådgiver 21094428 erik.h.nymoen@ssb.no Demografi og levekår
                          • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                          Nymoen, Ragnar Professor ragnar.nymoen@ssb.no

                           O

                           Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
                           • Makroøkonometrisk modellering
                           • Statistisk konfidensialitet

                           P

                           Pettersen, Silje Vatne Seniorrådgiver 21094412 SiljeVatne.Pettersen@ssb.no Demografi og levekår
                           • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                           Pham, Dinh Quang Forsker 21094686 dinh.quang.pham@ssb.no

                            R

                            Raknerud, Arvid Senior Researcher rak@ssb.no Microeconomics
                             Rolland, Asle Forsker I 21094694 Asle.Rolland@ssb.no
                              Rosendahl, Knut Einar Forsker 0 99522521 knut.einar.rosendahl@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                              • Energi- og miljøpolitikk
                              • Klimapolitikk og økonomi
                              • Olje- og gassmarkeder
                              Rosnes, Orvika Forsker I 21094650 Orvika.Rosnes@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                              • Energi- og miljøpolitikk
                              • Klimapolitikk og økonomi
                              • Kraftmarkeder
                              • Husholdningers energiforbruk
                              • Generelle likevektsmodeller
                              Rossvoll, Ellen Marie Ellen.Rossvoll@ssb.no
                               Rønning, Marte Forsker I 40902503 Marte.Ronning@ssb.no Mikroøkonomi
                               • Utdanningsøkonomi
                               • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                               Rønsen, Marit Forsker 0 40902522 Marit.Ronsen@ssb.no Demografi og levekår
                               • Arbeidsmarked
                               • Levekår og sosial deltaking

                               S

                               Seierstad, Ane Rådgiver 21094564 Ane.Seierstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                               • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                               Skardhamar, Torbjørn Forsker I 21094235 Torbjorn.Skardhamar@ssb.no Demografi og levekår
                               • Arbeidsmarked
                               • Levekår og sosial deltaking
                               Skirbekk, Vegard 21094700 Vegard.Skirbekk@ssb.no
                                Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
                                • Arbeidsmarked
                                • Virksomhetsatferd
                                • Konsumentatferd
                                • Tidsserieøkonometri
                                • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                                Solbakken, Edda Torsdatter forskerrekrutt ets@ssb.no Mikroøkonomi
                                • Inntektsfordeling
                                • Økonomisk vekst
                                • Økonomisk historie
                                Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
                                • Arbeidsmarked
                                • Makroøkonometrisk modellering
                                • Makroøkonomiske analyser
                                • Tidsserieøkonometri
                                Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
                                • Arbeidsmarked
                                • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                                • Konjunkturanalyser og prognoser
                                • Makroøkonometrisk modellering
                                • Makroøkonomiske analyser
                                • Regional økonomi
                                Storrøsten, Halvor Briseid Forsker I 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                                • Energi- og miljøpolitikk
                                • Klimapolitikk og økonomi
                                Strøm, Birger Seniorrådgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
                                • Generelle likevektsmodeller
                                • Klimapolitikk og økonomi
                                • Makroøkonometrisk modellering
                                • Makroøkonomiske analyser
                                • Offentlige finanser på lang sikt
                                • Økonomisk vekst
                                Stølen, Nils Martin Seniorforsker 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
                                • Arbeidsmarked
                                • Offentlige finanser på lang sikt
                                • Pensjoner
                                Swensen , Anders Rygh 21094845 asw@ssb.no
                                 Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
                                 • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                                 • Fruktbarhet og familiedemografi
                                 Søbye, Espen 48231174 eso@ssb.no

                                  T

                                  Telle, Kjetil Forsker 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Mikroøkonomi
                                  • Arbeidsmarked
                                  Texmon, Inger Seniorrådgiver 21094873 Inger.Texmon@ssb.no
                                   Thomsen, Ib Forsker I 21094275 Ib.Thomsen@ssb.no
                                    Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
                                    • Arbeidsmarked
                                    • Virksomhetsatferd
                                    • Inntektsfordeling
                                    • Konsumentatferd
                                    • Skatt
                                    • Sparing
                                    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                                    Tønnessen, Marianne Seniorrådgiver 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no
                                    • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

                                    V

                                    Vattø, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
                                    • Arbeidsmarked
                                    • Skatt
                                    • Konsumentatferd
                                    Vedø, Anne Seniorrådgiver 21094477 Anne.Vedo@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                    • Frafall og imputering
                                    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                                    Venke Furre , Haaland
                                     Vestad, Ola Lotherington Forsker Ola.Vestad@ssb.no
                                     • Pensjoner
                                     • Arbeidsmarked

                                     W

                                     Wennemo, Tom Seniorrådgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
                                     • Inntektsfordeling
                                     Wiik, Kenneth Aarskaug Forsker I 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
                                     • Fruktbarhet og familiedemografi

                                     Z

                                     Zahirovic, Edita 21094416 Edita.Zahirovic@ssb.no
                                      Zhang, Li-Chun Forsker 0 62885165 li.chun.zhang@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                      • Estimering av detaljert statistikk
                                      • Frafall og imputering
                                      • Generell inferensteori
                                      • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                      • Utvalgsplanlegging og datarevisjon

                                      Ø

                                      Østby, Lars Forsker I 21094795 Lars.Ostby@ssb.no