118605
118605
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Torkil Løwe

Akademisk grad
Cand polit
Stilling
Forskerrekrutt
Telefon
21094498
E-post
torkil.Lowe@ssb.no
Last ned cv (131 KB)

Om Torkil Løwe

Jeg er utdannet sosiolog med sosialøkonomi og sosialpsykologi som tilleggsfag. Min spesialitet er levekårsforskning og -utredning.

Jeg har analysert en rekke av SSBs intervjuundersøkelser, bla nesten samtlige av SSBs levekårsundersøkelser og boforholdsundersøkelser (fom 1967) og skrevet et 20-talls til dels svært interessante rapporter og artikler i Samfunnsspeilet m.m. om levekår i ulike grupper av befolkningen (se publikasjonsliste).

Jeg har særlig kompetanse på levekår i landbruket, blant studenter, innvandrere og unge. Jeg har jobbet med temaer som boforhold/boligkonsum, forbruk/husholdsøkonomi, inntekt, by-land-forskjeller og livsløps- og generasjonsforskjeller i levekår.

Forskningsfelt