142539
142539
forskning
2013-10-08T15:22:00.000Z
no

Marit Linnea Gjelsvik

Akademisk grad
Master i samfunnsøkonomi
Stilling
Forskerrekrutt
Telefon
21094452
Mobil
97617016
E-post
Marit.Gjelsvik@ssb.no
Last ned cv (138 KB)

Om Marit Linnea Gjelsvik

Jeg arbeider hovedsakelig med analyser knyttet til arbeidsmarkedet. Spesielt ser jeg på hvordan arbeidsmarkedet for personer med ulik utdannelse fungerer. Analysene inngår i et løpende prosjekt som involverer andre deler av forskningsavdelingen og hvor formålet er å fremskrive behovet for og tilbudet av personer med ulik utdannelse i Norge de neste 20 årene.

Et annet viktig arbeidsområde er SSBs makroøkonomiske modeller KVARTS og MODAG. Dette inkluderer både videreutvikling av modellene og makroøkonomiske analyser. I tillegg deltar jeg sammen med de øvrige økonomene i Gruppe for makroøkonomi i arbeidet med SSBs makroøkonomiske prognoser - Konjunkturtendensene - som publiseres fire ganger i året.

Utvalgte publikasjoner

 1. The demand for labour by education. A Sectoral Model of the Norwegian Economy
  Forfattere
  Marit Linnea Gjelsvik
 2. Forecasting demand and supply of labour by education
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Hege Marie Gjefsen, Marit Linnea Gjelsvik, Inger Holm, Nils Martin Stølen
 3. Lønnsrelasjoner i KVARTS og MODAG
  Forfattere
  Marit Linnea Gjelsvik, Ragnar Nymoen, Victoria Sparrman
 4. Arbeidstilbudet i KVARTS og MODAG
  Forfattere
  Marit Linnea Gjelsvik, Joakim Prestmo, Victoria Sparrman
 5. Gjelsvik M.L.(2012): Hvordan påvirkes etterspørselen etter arbeidskraft med ulik kompetanse av konjunktursvingninger og motkonjunkturpolitikk?, Søkelys på arbeidslivet, 29 4
  Forfatter
  Marit Linnea Gjelsvik
 6. How are educational groups affected by economic shocks and trends?
  Forfattere
  Roger Bjørnstad, Marit Linnea Gjelsvik
 7. Roger Bjørnstad, Gjelsvik M.L., Anna Aasen Godøy, Holm I. og Stølen N.M. (2012): Demand and supply of labor by education towards 2030. Linking demographic and macroeconomic models for Norway, , CEDEFOP (2012): Building on skills forecasts – Comparing methods and applications. Research Paper No18, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 111-128
  Forfattere
  Roger Bjørnstad
  Marit Linnea Gjelsvik
  Anna Aasen Godøy
  Inger Holm
  Nils Martin Stølen
 8. Roger Bjørnstad og Gjelsvik M.L. (2009): For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe, Søkelys på arbeidslivet, 1 26, 93-111
  Forfattere
  Roger Bjørnstad
  Marit Linnea Gjelsvik
 9. Utdannes det riktig kompetanse for framtiden?
  Forfattere
  Hege Marie Gjefsen, Marit Linnea Gjelsvik, Kristian Roksvaag, Nils Martin Stølen
 10. Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes?
  Forfattere
  Roger Bjørnstad, Marit Linnea; Gjelsvik, Inger; Holm, Erling; Holmøy, Vibeke Oestereich; Nielsen, Nils Martin; Stølen, Inger Texmon