124055
124055
forskning
2013-06-21T10:00:00.000Z
no

Aslaug Hurlen Foss

Akademisk grad
Cand.scient
Stilling
Statistikkrådgiver
Telefon
21094760
E-post
aslaug.hurlen.foss@ssb.no

Om Aslaug Hurlen Foss

Jeg jobber med datarevisjon, det vil si kontroll, granskning og retting av data. Det er inspirerende å jobbe med å effektivsere datarevisjonen gjennom å holde kurs og analysere statistikkprodukter. I tillegg jobber jeg med å koordinere og samordne sesongjustering av økonomiske indikatorer. Vi har i de siste årene jobbet mye med dokumentasjon og formidling av sesongjustering. 1. januar 2010 begynte jeg på dokorgradstudie i demografi, den er planlagt å være ferdig til 1. januar 2014. I år skal jeg jobbe med stokastisk prognose av innvandrerbefolkningen.

Utvalgte publikasjoner

 1. Kvaliteten i Folke- og boligtellingen 2001, Rapporter
  Forfattere
  Aslaug Hurlen Foss, Leiv Solheim
 2. Gjete kongens harer - rapport fra arbeidet med å få samboerne mer innpasset i statistikken, Rapporter
  Forfattere
  Ingvild Hauge Byberg, Aslaug Hurlen Foss, Turid Noack
 3. Hvor lenge kan jeg leve?, Samfunnsspeilet
  Forfattere
  Aslaug Hurlen Foss
 4. Norsk dødelighet blant de ti laveste i verden, Samfunnsspeilet
  Forfattere
  Helge Brunborg, Aslaug Hurlen Foss
 5. Fruktbarhet i kommune-Norge, Samfunnsspeilet
  Forfattere
  Aslaug Hurlen Foss
 6. Hvor god er statistikken? Samfunnsspeilet
  Forfattere
  Aslaug Hurlen Foss
 7. 1 av 5 nyfødte har foreldre som har innvandret, Samfunnsspeilet
  Forfattere
  Aslaug Hurlen Foss
 8. Dokumentasjon av sesongjustering i SSB, Notater
  Forfattere
  Aslaug Hurlen Foss og Ane Seierstad
 9. Formidling av statistikk med sesongvariasjon, Notat 2010/33
  Forfattere
  Aslaug Hurlen Foss, Tom Andersen Langer