124052
124052
forskning
2013-06-21T09:33:00.000Z
no

Anne Sofie Abrahamsen

Akademisk grad
Aktuarkandidat fra UiO
Stilling
Statistikkrådgiver
Telefon
21094901
E-post
anne.sofie.abrahamsen@ssb.no

Om Anne Sofie Abrahamsen

Mine arbeidsområder er hovedsaklig innen utvikling av nye statistikkprodukter eller forbedring av metoder og rutiner i løpende produksjonen, spesielt innen bedrifts- og foretaksstatistikk. Statistisk metode brukes for kvalitetssikring av populasjonsarbeid, utvalgsplanlegging og estimering samt utvikling og effektivisering av revisjonsrutiner.