Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda på 758 millionar liter, en reduksjon på 19 millionar liter frå august 2016. Det vart selt 105 millionar liter bilbensin og 274 millionar liter autodiesel, ein reduksjon på høves vis 5 og 7 millionar liter.

  Artikkel
 • Strømprisene øker for husholdningene

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,1 øre/kWh i 2. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 15 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016

  Rapporter 2017/27

  Den norske petroleumssektoren har tilsatte som bor i 98 prosent av kommunene i landet. Turnusordningene gjør langpendling mulig.

  Publikasjon
 • Oljefyrt oppgang i PPI

  Høyere oljepris og bedre kontrakter for utvinningstjenester var med å trekke opp produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1 prosent i perioden mai-juli 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juni til juli 2017, auka industriproduksjonen med 1,9 prosent.

  Artikkel
 • Industriomsetningen falt i siste tremånedersperiode

  Industriomsetningen gikk ned med 1,3 prosent i perioden mai-juli 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2017 var det derimot en oppgang på 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Nedjustert fall i oljeinvesteringene i 2017

  Investeringsanslagene for rørtransport og utvinning av olje og gass indikerer at fallet i 2017 blir noe lavere enn anslått i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Moderat nedgang i samlede investeringer for 2017

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et moderat fall i både 2017 og 2018.

  Artikkel
 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda på 720 millionar liter, omtrent same volum som i juli 2016. Det vart selt 116 millionar liter bilbensin,  omtrent som i fjor. Salet av autodiesel enda på 257, ein auka på nesten 9 millionar liter frå juli...

  Artikkel
 • Ordrereservene faller igjen

  Ordrereservene i den ordrebaserte industrien falt med 9,0 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Gassprisen trakk ned PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) falt fra juni til juli. Det var femte måned på rad med nedgang. Denne gangen var det et fall i prisene på naturgass som var viktigste bidragsyter.

  Artikkel
 • Energibruk til transportformål i Norge

  Den totale innenlandske energibruken til transportformål har vært relativt stabil i perioden 2010-2016. De siste årene har det vært en marginal nedgang i dette forbruket, fra 57 terawattimer (TWh) i 2012 til 55 TWh i 2016.

  Artikkel
 • Snart i mål med transportmålet for 2020

  I 2015 hadde Norge en fornybarandel i transport på nesten 9 prosent og vi har dermed nesten nådd målet for 2020. Dette til tross for en svært lav fornybarandel i transport opprinnelig.

  Artikkel
 • Energibruk til transportformål i Europa

  Transport står for rundt en tredel av energiforbruket i Europa. Transportsektoren er i overveiende grad avhengig av fossile brensler, og utslippene av klimagasser øker dermed om lag parallelt med økningen i energiforbruk. Andelen oljebaserte energ...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon