159621
159621
forskning
2014-01-23T09:44:00.000Z
en

Marit Linnea Gjelsvik

Degree
Master i samfunnsøkonomi
Position
Forskerrekrutt
Phone
+4721094452
Mobile
97617016
E-mail
Marit.Gjelsvik@ssb.no
Download CV (138 KB)

About Marit Linnea Gjelsvik

Jeg arbeider hovedsakelig med analyser knyttet til arbeidsmarkedet. Spesielt ser jeg på hvordan arbeidsmarkedet for personer med ulik utdannelse fungerer. Analysene inngår i et løpende prosjekt som involverer andre deler av forskningsavdelingen og hvor formålet er å fremskrive behovet for og tilbudet av personer med ulik utdannelse i Norge de neste 20 årene.

Et annet viktig arbeidsområde er SSBs makroøkonomiske modeller KVARTS og MODAG. Dette inkluderer både videreutvikling av modellene og makroøkonomiske analyser. I tillegg deltar jeg sammen med de øvrige økonomene i Gruppe for makroøkonomi i arbeidet med SSBs makroøkonomiske prognoser - Konjunkturtendensene - som publiseres fire ganger i året.

Selected publications

 1. The demand for labour by education. A Sectoral Model of the Norwegian Economy
  Authors
  Marit Linnea Gjelsvik
 2. Forecasting demand and supply of labour by education
  Authors
  Ådne Cappelen, Hege Marie Gjefsen, Marit Linnea Gjelsvik, Inger Holm, Nils Martin Stølen
 3. Lønnsrelasjoner i KVARTS og MODAG
  Authors
  Marit Linnea Gjelsvik, Ragnar Nymoen, Victoria Sparrman
 4. Arbeidstilbudet i KVARTS og MODAG
  Authors
  Marit Linnea Gjelsvik, Joakim Prestmo, Victoria Sparrman
 5. Gjelsvik M.L.(2012): Hvordan påvirkes etterspørselen etter arbeidskraft med ulik kompetanse av konjunktursvingninger og motkonjunkturpolitikk?, Søkelys på arbeidslivet, 29 4
  Author
  Marit Linnea Gjelsvik
 6. How are educational groups affected by economic shocks and trends?
  Authors
  Roger Bjørnstad, Marit Linnea Gjelsvik
 7. Roger Bjørnstad, Gjelsvik M.L., Anna Aasen Godøy, Holm I. and Stølen N.M. (2012): Demand and supply of labor by education towards 2030. Linking demographic and macroeconomic models for Norway, , CEDEFOP (2012): Building on skills forecasts – Comparing methods and applications. Research Paper No18, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 111-128
  Authors
  Roger Bjørnstad
  Marit Linnea Gjelsvik
  Anna Aasen Godøy
  Inger Holm
  Nils Martin Stølen
 8. Roger Bjørnstad and Gjelsvik M.L. (2009): For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe, Søkelys på arbeidslivet, 1 26, 93-111
  Authors
  Roger Bjørnstad
  Marit Linnea Gjelsvik
 9. Utdannes det riktig kompetanse for framtiden?
  Authors
  Hege Marie Gjefsen, Marit Linnea Gjelsvik, Kristian Roksvaag, Nils Martin Stølen
 10. Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes?
  Authors
  Roger Bjørnstad, Marit Linnea; Gjelsvik, Inger; Holm, Erling; Holmøy, Vibeke Oestereich; Nielsen, Nils Martin; Stølen, Inger Texmon