172827
172827
Seks av ti aksjeselskap med ein aksjonær
statistikk
2014-09-12T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
eigarskap, Eigarskap og roller i næringslivet, eigarar, aksjonærar, eigarstruktur, personleg eigde føretak, aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonføretak, føretaksstorleik, føretak etter næringEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Eigarskap og roller i næringslivet1. januar 2013

Innhald

Seks av ti aksjeselskap med ein aksjonær

Seks av ti aksjeselskap og allmennaksjeselskap hadde berre ein aksjonær per 1. januar 2013. Berre 0,3 prosent av føretaka hadde over 100 aksjonærar.

Antall aksjonærer, etter antall foretak de har aksjemajoritet i. 1. januar
2013
Antall aksjonærer Andel aksjonærer
Personer som aksjonær 653 568 100,0
0 foretak 489 426 74,9
1 foretak 145 832 22,3
2 foretak 15 819 2,4
3 foretak 1 998 0,3
4 foretak 353 0,1
5-9 foretak 136 0,0
10 eller flere foretak 4 0,0
 
Foretak som aksjonær 93 914 100,0
0 foretak 41 031 43,7
1 foretak 32 816 34,9
2 foretak 10 536 11,2
3 foretak 4 209 4,5
4 foretak 2 048 2,2
5-9 foretak 2 590 2,8
10 eller flere foretak 684 0,7

Delen føretak med berre ein aksjonær har auka dei siste åra. I 2006 hadde under halvparten av føretaka berre ein aksjonær.

57 prosent av føretaka hadde berre personar på eigarsida, medan 30 prosent vart eigd av andre føretak. Resten av føretaka hadde andre eigarkonstellasjonar.