Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økning for bedriftsrådgivning

  Omsetningen innenfor bedriftsrådgivning steg med 4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økningen siden 4. kvartal 2014.

  Artikkel
 • Fortsatt økt aktivitet i bygg og anlegg

  Aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen fortsatte å vokse mot slutten av 2017. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner, steg produksjonsnivået med 1,6 prosent i 4. kvartal.

  Artikkel
 • Omsatte boliger for til sammen 115 milliarder

  I alt ble det omsatt 33 300 boliger i fritt salg i 4. kvartal 2017, hvorav 8 600 var boliger i borettslag. Samlet verdi for boligene var 115 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Færre tillatelser til nye bygg

  I 4. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger med i alt 1 039 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 21 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2018/03

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

  Publikasjon
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Notater 2018/05

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon
 • Registerbasert boligstatistikk

  Notater 2018/02

  Formålet med dette notatet er å dokumentere produksjonen og kvaliteten av den registerbaserte boligstatistikken i SSB.

  Publikasjon
 • Flere boliger, færre næringsbygg

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp 9 prosent fra november til desember 2017, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Produktivitetsfall i bygg og anlegg

  Produktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet har falt med 10 prosent siden år 2000. I den samme perioden har produktiviteten i privat sektor i Fastlands-Norge økt med 30 prosent.

  Artikkel
 • Boligprisene opp 0,9 prosent

  Prisene på brukte boliger økte med 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Prisene på eneboliger og småhus steg, mens blokkleiligheter gikk ned i pris.

  Artikkel
 • Hytte-Norge er flerkulturelt

  Selv om langt de fleste hytter eies av nordmenn er Hytte-Norge flerkulturelt. 34 504 personer med bakgrunn fra 167 land har eierskap i nesten 42 000 norske hytter. Dette er 6,9 prosent av de hytteandeler eid av bosatte i Norge.

  Artikkel
 • Eldre menn lever ut hyttedrømmen

  De eldste eier mest, og særlig er det menn som er hytteeiere. Er du gift er også sannsynligheten for at du eier hytte større. Men også de døde eier hytter.

  Artikkel
 • Svak nedgang i igangsettingstillatelser til boliger

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 2 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Nedgang i nyboligpriser

  Prisene på nye boliger gikk ned med 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Det er først og fremst prisene på nye blokkleiligheter og småhus som har gått ned.

  Artikkel
 • Byggenæringene fortsetter å øke

  Den samlede omsetningsveksten for bygg og anlegg var i 4. termin 2017 på 8,0 prosent sammenlignet med samme termin i 2016. Veksten hittil i år har vært 7,4 prosent mer enn i samme periode i fjor.

  Artikkel