Statistisk årbok Årg. 132

Statistisk årbok 2013

Innhold

Årboken presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Årets utgave er den 132. i rekken og innholder 479 tabeller og figurer.

I Statistisk årbok 2013 kan du finne tall for alt fra folkemengde og areal i norske kommuner og andre land til oversikt over produksjonen av råolje fra 1971 til i dag. Fra årbokens hjemmeside kan du også finne pdf-versjoner av alle tidligere utgaver av boken, fra den første utgaven i 1880.

Årboken presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Under overskriften Alle utgaver av denne publikasjonen øverst til høyre kan du også finne pdf-versjoner av alle tidligere utgaver av boken, fra den første utgaven i 1880.

Gå til alle tabeller og figurer i Statistisk årbok 2013

Statistisk årbok ble nedlagt med 2013-utgaven. Noen av tabellene derfra blir likevel videreført. Under overskriften Mer på ssb.no til høyre ligger det lenker til tabellene på de forskjellige statistikkområdene. 

Kontakt