Publikasjon

Faktahefter 

Minifakta om Norge 2015

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Minifakta om Norge 2015

Utgiver

Utenriksdepartementet

Oppdragsgiver

Redigert av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Emner

Tids- og mediebruk, Statlige finanser, Kriminalitet og rettsvesen, Landtransport, Høyere utdanning, Energi, Folketall, Stortingsvalg, Nasjonalregnskap, Fødte og døde, Sysselsetting, Fiske og fangst, Olje og gass, Helsetjenester, Jordbruk, Kultur, Trygd og stønad, Reiseliv, Utenrikshandel, Barn, familier og husholdninger, Helseforhold og levevaner , Forbruk, Areal, Sjøtransport

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt