Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt rente på nye boliglån

  Utlånsrenta på nye boliglån til husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng i mars.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,3 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 5,1 prosent måneden før. 

  Artikkel
 • Svakere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 1,8 prosent fram til utgangen av februar 2017, ned fra 2,2 prosent måneden før. Nedgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder. 

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 7,2 prosent fram til utgangen av mars 2017, opp fra 6,6 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,5 prosent i samme periode, uendret fra februar

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  I 1. kvartal 2017 blei det opna 1 254 konkursar, 8 prosent fleire enn i den same perioden året før. Nord-Trøndelag, Finnmark og Sør-Trøndelag var fylka med den største prosentvise oppgangen.

  Artikkel
 • Stabile utlånsrenter

  Utlånsrenta på nye og utestående boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret i februar, viser nye tall fra statistikken Renter i banker og kredittforetak.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før. 

  Artikkel
 • Svakere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,2 prosent fram til utgangen av januar 2017, ned fra 2,6 prosent måneden før. Nedgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder. 

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,6 prosent fram til utgangen av februar 2017, opp fra 6,5 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,5 prosent i samme periode, opp fra 3,2 prosent fram til utgangen av januar. 

  Artikkel
 • Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før skatt i 2016 var på 54,3 milliarder kroner, en økning på 5,2 milliarder kroner fra 2015. Høyere rentenetto og nettogevinster bidro til det gode resultatet.

  Artikkel
 • Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren

  Rapporter 2016/44

  Denne rapporten dokumenterer en nyutviklet finansiell delmodell og beskriver hvordan denne inkorporeres i SSBs makroøkonometriske modell, KVARTS, som gjør det mulig å fange opp finansielle akseleratormekanismer i samspillet mellom realøkonomien og...

  Publikasjon
 • Økning i forpliktelsene

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 65,8 milliarder kroner mellom 2014 og 2015, til 1 678 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Betydelig svakere resultat for verdipapirfond

  I 2015 oppnådde verdipapirfondene et betydelig svakere resultat enn 2014. Nedgangen på 37 prosent skyldes i første rekke en reduksjon i nettoverdien av kursgevinster.

  Artikkel
 • Økte premieinntekter for skadeforsikring

  Skadeforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Livsforsikringsselskapenes premieinntekter ble redusert med 1,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Sterkest utlånsvekst til lønnstakere i Sør-Trøndelag

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,9 prosent i 2015 og kom opp i 2 310 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 8,7 prosent.

  Artikkel