Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Lavere fastrente på nye boliglån

  Fastrenta på nye boliglån til husholdninger falt med 0,06 prosentpoeng i april til 2,64 prosent. Rentene på boliglån med flytende rente er stabile. 

  Artikkel
 • Svakere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 0,8 prosent fram til utgangen av mars 2017, ned fra 1,8 prosent måneden før. Nedgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersvekst i pengemengden M3 var 7,1 prosent fram til utgangen av april 2017, ned fra 7,4 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,6 prosent i samme periode, opp fra 3,5 prosent fram til utgangen av mars.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av april, ned fra 5,2 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i verdijustert resultat på 143,4 prosent fra 1 kvartal 2016 til 1 kvartal 2017. En av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Svakt fall i aksjeverdiene og økning i verdipapirgjelden

  Verdien av de noterte aksjene registrert i VPS var nær uendret ved utgangen av 1. kvartal 2017 sammenlignet med kvartalet før. Samtidig økte innlendingers verdipapirgjeld dette kvartalet som følge av at det ble emittert gjeldsverdipapirer både i o...

  Artikkel
 • Nettotegninger i verdipapirfond

  I løpet av 1. kvartal 2017 ble det nettotegnet fondsandeler i norskregistrerte verdipapirfond for 32,7 milliarder kroner. Det er særlig de finansielle foretakene som nettotegner, og aksjefond var den mest populære fondstypen i perioden.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes resultat før skatt i første kvartal 2017 var på 13,5 milliarder kroner, en økning på 3,0 milliarder kroner fra samme kvartal i 2016. Høyere rentenetto og nettogevinster bidro til det gode resultatet.

  Artikkel
 • Økt rente på nye boliglån

  Utlånsrenta på nye boliglån til husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng i mars.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,3 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 5,1 prosent måneden før. 

  Artikkel
 • Svakere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 1,8 prosent fram til utgangen av februar 2017, ned fra 2,2 prosent måneden før. Nedgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder. 

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 7,2 prosent fram til utgangen av mars 2017, opp fra 6,6 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,5 prosent i samme periode, uendret fra februar

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  I 1. kvartal 2017 blei det opna 1 254 konkursar, 8 prosent fleire enn i den same perioden året før. Nord-Trøndelag, Finnmark og Sør-Trøndelag var fylka med den største prosentvise oppgangen.

  Artikkel
 • Stabile utlånsrenter

  Utlånsrenta på nye og utestående boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret i februar, viser nye tall fra statistikken Renter i banker og kredittforetak.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før. 

  Artikkel