Statistikkområde

Bank og finansmarked: Finansielle indikatorer

Alt innhold for delområdet finansielle indikatorer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,8 prosent fram til utgangen av oktober 2017, opp fra 6,4 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,1 prosent i samme periode, opp fra 4,0 prosent fram til utgangen av september.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,4 prosent fram til utgangen av september 2017, ned fra 6,7 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,1 prosent i samme periode, opp fra 3,5 prosent fram til utgangen av august.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,6 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Færre konkursar

  I 3. kvartal 2017 blei det opna 953 konkursar, 4,5 prosent færre enn i den same perioden året før. Nedgangen i absolutte tal var størst i Hordaland.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,7 prosent fram til utgangen av august 2017, ned fra 7,7 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,5 prosent i samme periode, opp fra 3,2 prosent fram til utgangen av juli.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,6 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,7 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Låneopptak på 200 milliarder kroner

  Husholdningenes låneopptak de siste 4 kvartalene endte på 200 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2017. Dette tilsvarer en årlig vekst på 6,6 prosent. 

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 7,7 prosent fram til utgangen av juli 2017, opp fra 7,1 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,2 prosent i samme periode, ned fra 3,8 prosent fram til utgangen av juni.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,8 prosent fram til utgangen av juni 2017, ned fra 7,2 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,8 prosent i samme periode, opp fra 3,7 prosent fram til utgangen av mai.

  Artikkel
 • Sterkere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,2 prosent fram til utgangen av mai 2017, opp fra 1,8 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra både innenlandske og utenlandske gjeldskilder.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Færre til skifteretten

  I 2. kvartal 2017 blei det opna 1 124 konkursar, 17 prosent færre enn i den same perioden året før. Hordaland og Akershus var fylka med den største prosentvise nedgangen.

  Artikkel
 • Sterkere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 1,9 prosent fram til utgangen av april 2017, opp fra 0,8 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

  Artikkel