292152
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
292152
statistikk
2017-08-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 875,12 091,52 079,52 095,5
Aksjer (unoterte)421,9437,1448,7454,5
Obligasjoner utstedt i Norge1 827,61 864,71 928,01 913,2
Sertifikater utstedt i Norge161,2156,1149,0156,7
Egenkapitalbevis37,443,145,248,8
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)7,315,21,254,6
Aksjer (unoterte)1,92,00,93,7
Obligasjoner utstedt i Norge8,19,911,421,3
Sertifikater utstedt i Norge0,30,30,30,3
Egenkapitalbevis..0,00,51,6

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 2017
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 095 531454 50748 8121 913 205156 723
 
Ikke-finansielle foretak267 052222 3965 92346 81016 950
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 39296802 22216 156
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar20000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.11279510116 150600
Private aksjeselskaper mv.263 688220 3185 75825 176193
Personlige foretak66116131200
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 792199513 1410
 
Finansielle foretak236 490119 56110 0551 231 173101 179
Norges Bank00000
Banker5 40730 6571 155400 00735 326
Kredittforetak03687 6248 271
Finansieringsselskaper01050
Statlige låneinstitutter mv.1581 499000
Finansielle holdingselskaper5642 36124 34715
Verdipapirfond123 9061 8574 832277 19625 625
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 7594 6761148263
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring75 80532 8702 4035 0403 358
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser22 8085 4031 327391 00123 008
Skadeforsikringsselskaper2 59123621765 1275 573
 
Offentlig forvaltning687 6341 651133121 81925 661
Statsforvaltningen675 8938842111 50025 640
Kommuneforvaltningen11 74176613210 31921
 
Ideelle organisasjoner28 9071 83518 0967 130151
 
Husholdninger84 76124 8618 1169 361152
Personlig næringsdrivende3360270
Borettslag o.l.00100
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.84 72824 8008 1139 354152
 
Utlandet790 54284 1216 471496 89912 629
 
Ufordelt1468417130

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 2017
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt18 5105 369614-17 3947 692
 
Ikke-finansielle foretak-2 0972 728469-294 091
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.524..-6073 699
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-1-299-133 896343
Private aksjeselskaper mv.-2 1663 069475-3 30249
Personlige foretak-23-257-170
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål42-21010
 
Finansielle foretak2 673-3 913-24-18 5903 663
Norges Bank0..000
Banker1 235-2 245-659-14 8984 462
Kredittforetak03..-20 492-1 795
Finansieringsselskaper0..0-500
Statlige låneinstitutter mv...53000
Finansielle holdingselskaper-367..287-76
Verdipapirfond2 11887051914 1214 804
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-283135093
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-489-2 437723 952252
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser368-211-51-1 477-1 117
Skadeforsikringsselskaper-2393544-41-2 870
 
Offentlig forvaltning6 59098-7-6 718828
Statsforvaltningen6 593100..-6 647835
Kommuneforvaltningen-4-2-7-71-7
 
Ideelle organisasjoner-1 31081-1 61034911
 
Husholdninger219-31540-3556
Personlig næringsdrivende2-11-50
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.217-30539-3056
 
Utlandet12 4366 4181 2457 775-957
 
Ufordelt-2-131-1470

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
 
Totalt7 27315 1791 19454 576
 
Ikke-finansielle foretak7 10012 9571 03537 552
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5 83711 379..19 296
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.......634
Private aksjeselskaper mv.1 2641 5781 03517 621
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak..2 000..14 667
Norges Bank0000
Banker......803
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper......9 979
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring......291
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper..2 000..3 594
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet1732231592 357

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
 
Totalt7 27315 1791 19454 576
 
Ikke-finansielle foretak6158354576 194
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.75..2
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.11..3
Private aksjeselskaper mv.6058224566 151
Personlige foretak......2
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål27136
Finansielle foretak3412 1061056 788
Norges Bank0000
Banker15572409
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper......0
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond187520672 913
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..11157
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring641 379222 722
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser7013912527
Skadeforsikringsselskaper410159
Offentlig forvaltning4 1547 4884520 140
Statsforvaltningen4 1537 4874519 789
Kommuneforvaltningen..1..351
Ideelle organisasjoner253021 110
Husholdninger260514662 015
Personlig næringsdrivende......1
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.260514662 014
Utlandet1 8734 08951818 276
Ufordelt7116154

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge122 95178 377107 082137 660141 627
- herav innlendinger89 18364 80797 601115 65299 212
Sertifikater emittert i Norge79 19155 91168 54068 06480 375
- herav innlendinger79 05055 52668 54068 06479 392
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet79 83450 74144 664123 83858 931
Sertifikater emittert i utlandet91 101192 999212 306223 724236 418
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge12 55610 84819 12916 70523 291
Obligasjoner emittert i utlandet5 1622 98110 9614 5640
Sertifikater emittert i Norge14 3627 67513 5488 75717 977
Sertifikater emittert i utlandet30 68436 96039 77631 93722 745
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge57 73537 91160 39862 66258 165
Obligasjoner emittert i utlandet74 67147 75933 701119 27358 931
Sertifikater emittert i Norge1 8507182501 6901 750
Sertifikater emittert i utlandet60 416156 038172 530191 786213 673
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge18 89316 04918 00936 28517 755
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge62 83947 13454 74257 61859 666
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge33 76713 5699 48222 00742 416
Sertifikater emittert i Norge14138600982

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 798 1501 821 7921 861 4721 917 6211 897 258
herav innlendinger1 530 5611 557 8881 593 6201 650 5481 630 958
Sertifikater emittert i Norge177 140161 329156 260149 122156 855
herav innlendinger177 001160 819155 745148 741155 676
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 714 0661 675 8331 680 2771 717 0401 670 779
Sertifikater emittert i utlandet99 135105 772120 644134 41399 584
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge262 800263 717271 420277 210278 197
Obligasjoner emittert i utlandet365 333354 622372 036377 022352 950
Sertifikater emittert i Norge23 31116 49918 47416 52422 364
Sertifikater emittert i utlandet6 3135 3744 3107 9674 194
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge808 997827 965849 521877 440887 922
Obligasjoner emittert i utlandet1 348 7341 321 2121 308 2421 340 0171 317 830
Sertifikater emittert i Norge7 3515 2642 5853 2931 843
Sertifikater emittert i utlandet92 821100 398116 334126 44695 390
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge458 765466 206472 614495 898464 839
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge146 339139 056134 686128 924131 470
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge267 589263 904267 852267 073266 300
Sertifikater emittert i Norge1395105163821 179

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 918 196517 351-631 90020 8313 824 478
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 650 742473 953-589 94122 2433 556 997
Geldspapirer emittert i Norge2 066 743222 002-233 621-1 0112 054 113
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 799 289178 604-191 6604011 786 634
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge277 21023 291-19 537-2 767278 197
Obligasjoner emittert i utlandet377 0220-25 7671 695352 950
Sertifikater emittert i Norge16 52417 977-12 133-422 364
Sertifikater emittert i utlandet7 96722 745-26 451-674 194
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge877 44058 165-50 8573 174887 922
Obligasjoner emitterte i utlandet1 340 01758 931-103 21222 0941 317 830
Sertifikater emitterte i Norge3 2931 750-3 20001 843
Sertifikater emitterte i utlandet126 446213 673-242 850-1 87995 390
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge495 89817 755-48 8140464 839
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge128 92459 666-57 119-1131 470
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge267 07342 416-41 775-1 414266 300
Sertifikater emitterte i Norge382982-18501 179

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt140 07236 728548 134790 126495 12243 9322 054 114
Ikke-finansielle foretak22 3642 376108 709117 15644 3705 586300 561
Banker1 4784 152159 967118 09522 93220 238326 862
Andre finansielle foretak3656 38293 601391 89356 67813 985562 904
Stats- og trygdeforvaltningen60 00017 000024 000347 000.448 000
Kommuneforvaltningen54 4704 72142 28239 4417 015381148 310
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet1 3962 097143 57699 54117 1273 743267 480
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt395 875334 557857 263397 05231 22338 1432 054 113
Ikke-finansielle foretak62 18730 040126 73868 04811 7501 798300 561
Banker66 53665 144135 11538 9591 02520 083326 862
Andre finansielle foretak64 98887 279336 44945 80515 39812 985562 904
Stats- og trygdeforvaltningen77 00081 00080 000210 000..448 000
Kommuneforvaltningen70 31117 10840 24919 1421 500.148 310
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet54 85453 987138 71315 0981 5503 278267 480

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt99 5846 594597 625609 373324 345132 8421 770 363
Ikke-finansielle foretak4 1941 91453 425101 335114 481161 996357 145
Banker91 5933 729124 27781 31055 4888 838365 235
Andre finansielle foretak3 797951419 924426 727154 37642 2101 047 985
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt392 092218 383664 251339 43597 18859 0141 770 363
Ikke-finansielle foretak66 69721 86078 993106 84254 11128 642357 145
Banker127 16549 661158 53720 7746 0043 094365 235
Andre finansielle foretak198 231146 862426 721211 82037 07327 2781 071 680

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Verdipapirer
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB