320046
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
320046
statistikk
2017-11-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 091,52 079,52 095,52 344,0
Aksjer (unoterte)436,5447,1453,6459,4
Obligasjoner utstedt i Norge1 864,31 928,31 912,61 938,3
Sertifikater utstedt i Norge156,1149,0156,7158,5
Egenkapitalbevis43,145,248,853,0
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)15,21,254,68,2
Aksjer (unoterte)2,00,93,73,9
Obligasjoner utstedt i Norge9,911,421,37,8
Sertifikater utstedt i Norge0,30,30,30,2
Egenkapitalbevis0,00,51,60,0

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2017
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 343 998459 39953 0451 938 266158 519
 
Ikke-finansielle foretak289 388233 8906 46046 57014 285
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.2 17592103 61313 944
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar10000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.8810 60910715 0930
Private aksjeselskaper mv.285 107222 0376 27724 378340
Personlige foretak70114141120
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 948207613 3740
 
Finansielle foretak243 921119 59211 2651 233 05999 817
Norges Bank00000
Banker6 03830 6521 322403 74229 519
Kredittforetak03684 2488 311
Finansieringsselskaper01050
Statlige låneinstitutter mv.1461 729000
Finansielle holdingselskaper1 03842 36124 11557
Verdipapirfond132 6081 4185 460275 59930 131
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond6 4435 1781479043
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring71 60332 3842 6834 2793 453
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser23 2625 6201 435395 36522 644
Skadeforsikringsselskaper2 78124621064 8015 698
 
Offentlig forvaltning781 8841 409141122 92730 684
Statsforvaltningen781 4266242112 65130 663
Kommuneforvaltningen45878614010 27721
 
Ideelle organisasjoner32 0921 78319 0447 792559
 
Husholdninger90 17024 0798 8699 316144
Personlig næringsdrivende3154370
Borettslag o.l.00100
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.90 13924 0258 8669 309144
 
Utlandet906 40878 5497 254518 59013 031
 
Ufordelt1349712130

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2017
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt5 3163 92825428 8281 742
 
Ikke-finansielle foretak9 8084 92198-322-2 663
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.552-70..1 392-2 215
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-87 1310-1 056-600
Private aksjeselskaper mv.9 293-2 14593-884152
Personlige foretak-3-10-80
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-26652340
 
Finansielle foretak-4 593-9941661 317-1 424
Norges Bank0..000
Banker65068353 772-5 826
Kredittforetak0....-3 43536
Finansieringsselskaper0..0..0
Statlige låneinstitutter mv...-64000
Finansielle holdingselskaper930....-22942
Verdipapirfond-5 093180105-1 9664 487
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-1107372278..
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-616-45428-1 01493
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-320-1 464-54 520-373
Skadeforsikringsselskaper-353-19-410116
 
Offentlig forvaltning-9 995-85-46855 059
Statsforvaltningen140-84..7455 059
Kommuneforvaltningen-10 135-1-4-59..
 
Ideelle organisasjoner-770-72-178666408
 
Husholdninger-1 510-9627959-4
Personlig næringsdrivende-2-90..0
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-1 508-9547959-4
 
Utlandet13 6491 1029326 422367
 
Ufordelt-1 27318000

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
 
Totalt15 1791 19454 5768 215
 
Ikke-finansielle foretak12 9571 03537 5528 093
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.11 379..19 2965 733
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....634..
Private aksjeselskaper mv.1 5781 03517 6212 361
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak2 000..14 667..
Norges Bank0000
Banker....803..
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper....9 979..
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring....291..
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper2 000..3 594..
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet2231592 357122

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
 
Totalt15 1791 19454 5768 215
 
Ikke-finansielle foretak8354576 194730
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5..2..
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1..3..
Private aksjeselskaper mv.8224566 151724
Personlige foretak....2..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål71366
Finansielle foretak2 1061056 788609
Norges Bank0000
Banker57240987
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper....00
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond520672 913394
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond111573
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 379222 72269
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1391252749
Skadeforsikringsselskaper101597
Offentlig forvaltning7 4884520 1404 204
Statsforvaltningen7 4874519 7894 203
Kommuneforvaltningen1..3512
Ideelle organisasjoner3021 11018
Husholdninger514662 015325
Personlig næringsdrivende....1..
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.514662 014325
Utlandet4 08951818 2762 324
Ufordelt1161545

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge78 377107 082137 660141 62790 204
- herav innlendinger64 80797 601115 65299 21266 872
Sertifikater emittert i Norge55 91168 54068 06480 37567 501
- herav innlendinger55 52668 54068 06479 39266 998
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet50 74144 664123 83858 93128 403
Sertifikater emittert i utlandet192 999212 306223 724236 418260 407
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge10 84819 12916 70523 29113 703
Obligasjoner emittert i utlandet2 98110 9614 56400
Sertifikater emittert i Norge7 67513 5488 75717 97715 659
Sertifikater emittert i utlandet36 96039 77631 93722 74530 124
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge37 91160 39862 66258 16538 999
Obligasjoner emittert i utlandet47 75933 701119 27358 93128 404
Sertifikater emittert i Norge7182501 6901 7501 000
Sertifikater emittert i utlandet156 038172 530191 786213 673230 283
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge16 04918 00936 28517 75514 170
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge47 13454 74257 61859 66650 340
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge13 5699 48222 00742 41623 333
Sertifikater emittert i Norge38600982503

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 821 7921 861 4721 917 6211 897 2581 920 655
herav innlendinger1 557 8881 593 6201 650 5481 630 9581 646 554
Sertifikater emittert i Norge161 329156 260149 122156 855158 594
herav innlendinger160 819155 745148 741155 676157 675
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 675 8331 680 2771 717 0401 670 7791 597 158
Sertifikater emittert i utlandet105 772120 644134 41399 584116 095
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge263 717271 420277 210278 197279 406
Obligasjoner emittert i utlandet354 622372 036377 022352 950322 017
Sertifikater emittert i Norge16 49918 47416 52422 36424 489
Sertifikater emittert i utlandet5 3744 3107 9674 1942 392
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge827 965849 521877 440887 922890 039
Obligasjoner emittert i utlandet1 321 2121 308 2421 340 0171 317 8301 275 141
Sertifikater emittert i Norge5 2642 5853 2931 8432 115
Sertifikater emittert i utlandet100 398116 334126 44695 390113 703
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge466 206472 614495 898464 839477 110
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge139 056134 686128 924131 470131 072
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge263 904267 852267 073266 300274 101
Sertifikater emittert i Norge5105163821 179918

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 824 478446 518-423 035-55 4583 792 503
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 556 997422 680-411 150-51 0453 517 482
Geldspapirer emittert i Norge2 054 113157 705-126 882-5 6872 079 249
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 786 634133 870-114 998-1 2771 804 229
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge278 19713 703-11 501-993279 406
Obligasjoner emittert i utlandet352 9500-17 694-13 239322 017
Sertifikater emittert i Norge22 36415 659-13 513-2124 489
Sertifikater emittert i utlandet4 19430 124-31 641-2852 392
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge887 92238 999-36 622-260890 039
Obligasjoner emitterte i utlandet1 317 83028 404-38 788-32 3051 275 141
Sertifikater emitterte i Norge1 8431 000-72802 115
Sertifikater emitterte i utlandet95 390230 283-208 028-3 942113 703
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge464 83914 170-1 8990477 110
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge131 47050 340-50 737-1131 072
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge266 30023 333-11 134-4 398274 101
Sertifikater emitterte i Norge1 179503-750-14918

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt138 39742 614549 576804 508498 89845 2562 079 249
Ikke-finansielle foretak24 4893 948104 644119 49045 2156 108303 894
Banker1 3504 265158 722120 54623 47820 558328 919
Andre finansielle foretak7656 42591 253394 21556 30514 272563 235
Stats- og trygdeforvaltningen55 00020 000029 000350 000.454 000
Kommuneforvaltningen56 0725 60644 51740 5927 015381154 183
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet7212 370150 439100 66516 8863 938275 019
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt392 024354 587852 360408 97932 03139 2682 079 249
Ikke-finansielle foretak59 15841 623119 42569 21912 1502 320303 895
Banker64 20271 378132 89738 4651 57520 403328 920
Andre finansielle foretak69 13776 537339 49149 74215 25613 072563 235
Stats- og trygdeforvaltningen75 00084 00080 000215 000..454 000
Kommuneforvaltningen73 87319 55839 71019 5411 500.154 182
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet50 65561 491140 83817 0121 5503 473275 019

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt116 09511 304571 612574 498308 667131 0771 713 253
Ikke-finansielle foretak2 3921 88351 06587 824102 601155 776324 408
Banker111 0604 558119 38378 55154 95210 632379 136
Andre finansielle foretak2 6434 864401 164408 123151 11541 8001 009 709
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt363 883226 436651 053321 71792 93057 2341 713 253
Ikke-finansielle foretak45 37526 43869 642107 19648 53127 226324 408
Banker151 83945 012151 68819 4246 2744 898379 135
Andre finansielle foretak166 669154 985429 723195 09738 12525 1101 031 322

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Verdipapirer
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB