282368
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
282368
statistikk
2017-11-15T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Banker og kredittforetak

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall. Millioner kroner1
September 2016September 2017Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 937 9985 067 4992,6
Netto renteinntekter52 42957 4299,5
Resultat før skatt39 25042 8919,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital2 044 5492 072 6791,4
Netto renteinntekter11 08212 60313,7
Resultat før skatt4 3714 87411,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter84 425113 72929 24758 46289 034
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner75 745101 53026 06152 61080 357
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer6 8199 9612 5654 9967 371
Andre renteinntekter1 8612 2386218561 306
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader31 99643 29610 78420 95931 605
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner20 20127 3486 86313 94521 079
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital9 06612 0962 8575 6637 931
Andre rentekostnader2 7303 8521 0651 3512 595
 
Netto renteinntekter52 42970 43218 46337 50357 429
 
Netto provisjonsinntekter12 65916 9684 3248 96113 767
Provisjonsinntekter16 72522 4465 78511 84018 254
Provisjonskostnader4 0675 4781 4602 8794 487
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta4 5417 0661 9562 9143 888
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer1 525-1 271492693397
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning480978161-271293
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta2 9474 5356308021 952
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-4112 8236731 6891 245
 
Sum andre driftsinntekter12 23117 9231 7876 3038 976
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning1 8823 7551341 3781 439
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper4 2916 5655882 5052 702
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)6 0577 6031 0652 4214 835
 
Sum administrasjonskostnader26 71935 6969 39419 03028 791
Lønn og andre personalkostnader16 77421 8735 82511 75317 855
Andre administrasjonskostnader9 94513 8233 5697 27610 936
 
Sum andre driftskostnader6 5319 3292 2604 7907 259
Avskrivninger og nedskrivninger2 1242 9526441 3041 922
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)4 4076 3771 6163 4865 337
 
Resultat før tap48 60967 36414 87531 86048 010
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.9 35913 0081 3583 3825 118
Tap på utlån8 86112 1859701 9133 849
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)4988233881 4691 269
 
Resultat før skatt39 25054 35713 51728 47842 891
Andre resultatkomponenter-310388
Skattekostnad8 36611 3653 0096 1669 522
 
Resultat etter skatt30 85342 99310 51122 32033 378

Tabell 2 
Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter7 78210 5262 6275 4808 049
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner7 78010 5242 6275 4798 048
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer10000
Andre renteinntekter12011
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader1 8912 6156711 4352 042
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner1 7362 4046181 3131 919
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital5878185454
Andre rentekostnader97133346868
 
Netto renteinntekter5 8917 9111 9564 0456 007
 
Netto provisjonsinntekter36545266179254
Provisjonsinntekter2 4403 1556681 4632 309
Provisjonskostnader2 0762 7036021 2842 055
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta25605-12-31
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer00000
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta17262-16-40
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter834359
 
Sum andre driftsinntekter354530125243362
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning11......
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper1100..
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)352528125243362
 
Sum administrasjonskostnader1 7712 4576431 2141 792
Lønn og andre personalkostnader1 1071 4874227671 156
Andre administrasjonskostnader664970221448636
 
Sum andre driftskostnader9021 268328651925
Avskrivninger og nedskrivninger14220149101152
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)7601 066280550773
 
Resultat før tap3 9635 2281 1812 5903 876
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.741825265536808
Tap på utlån838964266534820
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-97-139-22-11
 
Resultat før skatt3 2214 4039162 0543 068
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad8301 333223490726
 
Resultat etter skatt2 3913 0706931 5642 342

Tabell 3 
Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter31 30541 86010 71821 61432 456
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner30 08340 16110 23120 63531 051
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer1 0041 452349694943
Andre renteinntekter218247139284462
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader20 22327 4606 97613 55619 853
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner2 6763 7139141 8472 727
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital21 63631 2425 77412 94620 753
Andre rentekostnader-4 089-7 496289-1 237-3 628
 
Netto renteinntekter11 08214 4003 7428 05812 603
 
Netto provisjonsinntekter-1 226-1 571-468-1 015-1 663
Provisjonsinntekter13918345101152
Provisjonskostnader1 3651 7545131 1161 814
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-2 338-3 918-1 664-2 842-3 119
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer13 46112 977-18-5 450-1 625
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning00011
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-821-129-219-833-337
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-14 978-16 766-1 4273 440-1 159
 
Sum andre driftsinntekter10010831522
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning67066
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)941013816
 
Sum administrasjonskostnader2 7503 4483299131 606
Lønn og andre personalkostnader284371105195296
Andre administrasjonskostnader2 4663 0772247181 309
 
Sum andre driftskostnader418572124267417
Avskrivninger og nedskrivninger253291826
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)393540115250391
 
Resultat før tap4 4495 0001 1603 0355 820
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.78173-3100945
Tap på utlån78173-3100945
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt4 3714 8271 1622 9354 874
Andre resultatkomponenter-62-33-6-12-18
Skattekostnad1 0821 1752847361 418
 
Resultat etter skatt3 2273 6198722 1883 438

Tabell 4 
Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter4 4806 2861 5513 1534 756
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner4 4806 2861 5513 1534 756
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader4 8996 7131 7123 4985 312
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner4 8806 6851 7043 4825 289
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader192881624
 
Netto renteinntekter-419-427-161-345-557
 
Netto provisjonsinntekter-36-47-12-24-36
Provisjonsinntekter8123610
Provisjonskostnader4459153045
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-16-1301-5
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning-11....0
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-15-1401-6
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter19 98827 5648 82313 27021 449
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning00..00
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)19 98827 5648 82313 27021 449
 
Sum administrasjonskostnader1 1851 6514148521 210
Lønn og andre personalkostnader8471 184311613877
Andre administrasjonskostnader338467104239333
 
Sum andre driftskostnader17 73224 2158 03111 59119 147
Avskrivninger og nedskrivninger26369
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)17 73124 2108 02811 58519 138
 
Resultat før tap6001 210205459494
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.4381 124147342462
Tap på utlån4361 122147342462
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)22......
 
Resultat før skatt162865811732
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt162865811732

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. Se spesifikasjonssidene som rapportørene bruker vedrørende:
Sektorgruppering

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. Næringsgruppering er beskrevet på spesifikasjonssidene:
Næringsgruppering

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader artsinndeles basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Banker og kredittforetak
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Hele landet.

Hyppighet og aktualitet

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Internasjonal rapportering

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant.

Bakgrunn

Formål og historie

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsunderlag både for penge- og kredittpolitikken og grunnlag for den offisielle statistikken samt inngår i kredittindikator og pengemengde. Dataene inngår som sentral datakilde i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. Viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper samt i internasjonal rapportering.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av de oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven).

EØS-referanse

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.
Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.
Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96
Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsserier; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS
Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene (fullt ut eller forenklet), mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1.januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år. Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger næringsfordeles og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot, OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

 

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB