282366
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
282366
statistikk
2017-08-16T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Banker og kredittforetak

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall. Millioner kroner1
Juni 2016Juni 2017Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 909 4765 004 9311,9
Netto renteinntekter34 42337 5038,9
Resultat før skatt26 83628 3895,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital2 039 6312 106 3593,3
Netto renteinntekter7 5198 0587,2
Resultat før skatt3 3782 935-13,1

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter56 34384 425113 72929 24761 324
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner49 94375 745101 53026 06152 610
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer4 8456 8199 9612 5654 996
Andre renteinntekter1 5551 8612 2386213 718
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader21 92031 99643 29610 78423 821
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner13 71020 20127 3486 86313 945
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital6 0929 06612 0962 8575 663
Andre rentekostnader2 1192 7303 8521 0654 213
 
Netto renteinntekter34 42352 42970 43218 46337 503
 
Netto provisjonsinntekter8 42612 65916 9684 3248 961
Provisjonsinntekter11 14216 72522 4465 78511 839
Provisjonskostnader2 7174 0675 4781 4602 879
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta1 9544 5417 0661 9562 825
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer2 0791 525-1 271492693
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning-263480978161-271
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta1 4852 9474 535630802
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-1 347-4112 8236731 600
 
Sum andre driftsinntekter10 74412 23117 9231 7876 303
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning1 6701 8823 7551341 378
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper4 3094 2916 5655882 505
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)4 7646 0577 6031 0652 421
 
Sum administrasjonskostnader18 21326 71935 6969 39419 030
Lønn og andre personalkostnader11 55216 77421 8735 82511 753
Andre administrasjonskostnader6 6619 94513 8233 5697 276
 
Sum andre driftskostnader4 8806 5319 3292 2604 790
Avskrivninger og nedskrivninger1 5052 1242 9526441 304
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)3 3764 4076 3771 6163 486
 
Resultat før tap32 45348 60967 36414 87531 771
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.5 6179 35913 0081 3583 382
Tap på utlån5 4268 86112 1859701 913
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)1914988233881 469
 
Resultat før skatt26 83639 25054 35713 51728 389
Andre resultatkomponenter-25-31038
Skattekostnad5 3508 36611 3653 0096 166
 
Resultat etter skatt21 46130 85342 99210 51022 231

Tabell 2 
Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter5 1467 78210 5262 6275 480
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner5 1457 78010 5242 6275 479
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer01000
Andre renteinntekter11201
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader1 2341 8912 6156711 435
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner1 1321 7362 4046181 313
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital3658781854
Andre rentekostnader66971333468
 
Netto renteinntekter3 9125 8917 9111 9564 045
 
Netto provisjonsinntekter24336545266179
Provisjonsinntekter1 5522 4403 1556681 463
Provisjonskostnader1 3102 0762 7036021 284
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta2025605-12
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer00000
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta1617262-16
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter383435
 
Sum andre driftsinntekter235354530125243
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning111....
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper11100
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)234352528125243
 
Sum administrasjonskostnader1 1751 7712 4576431 214
Lønn og andre personalkostnader7221 1071 487422767
Andre administrasjonskostnader454664970221448
 
Sum andre driftskostnader5959021 268328651
Avskrivninger og nedskrivninger9514220149101
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)5007601 066280550
 
Resultat før tap2 6403 9635 2281 1812 590
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.462741825265536
Tap på utlån552838964266534
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-89-97-139-22
 
Resultat før skatt2 1773 2214 4039162 054
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad5308301 333223490
 
Resultat etter skatt1 6472 3913 0706931 564

Tabell 3 
Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter20 95031 30541 86010 71821 614
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner20 12530 08340 16110 23120 635
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer7841 0041 452349694
Andre renteinntekter41218247139284
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader13 43120 22327 4606 97613 556
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner1 7332 6763 7139141 875
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital14 05121 63631 2425 77412 946
Andre rentekostnader-2 354-4 089-7 496289-1 265
 
Netto renteinntekter7 51911 08214 4003 7428 058
 
Netto provisjonsinntekter-845-1 226-1 571-468-1 015
Provisjonsinntekter8113918345101
Provisjonskostnader9261 3651 7545131 116
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-1 048-2 338-3 918-1 664-2 842
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer4 01013 46112 977-18-5 450
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning00001
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-810-821-129-219-833
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-4 248-14 978-16 766-1 4273 440
 
Sum andre driftsinntekter93100108315
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning66706
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)879410138
 
Sum administrasjonskostnader1 9972 7503 448329913
Lønn og andre personalkostnader190284371105195
Andre administrasjonskostnader1 8072 4663 077224718
 
Sum andre driftskostnader281418572124267
Avskrivninger og nedskrivninger162532918
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)265393540115250
 
Resultat før tap3 4414 4495 0001 1603 035
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.6378173-3100
Tap på utlån6378173-3100
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt3 3784 3714 8271 1622 935
Andre resultatkomponenter-76-62-33-6-12
Skattekostnad8271 0821 175284736
 
Resultat etter skatt2 4753 2273 6198722 188

Tabell 4 
Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter3 2064 4806 2861 5513 153
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner3 2064 4806 2861 5513 153
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader3 4754 8996 7131 7123 498
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner3 4614 8806 6851 7043 482
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader131928816
 
Netto renteinntekter-268-419-427-161-345
 
Netto provisjonsinntekter-23-36-47-12-24
Provisjonsinntekter681236
Provisjonskostnader2944591530
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-8-16-1301
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning-1-11....
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-7-15-1401
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter12 00419 98827 5648 82313 270
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning000..0
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)12 00419 98827 5648 82313 270
 
Sum administrasjonskostnader7861 1851 651414852
Lønn og andre personalkostnader5478471 184311613
Andre administrasjonskostnader239338467104239
 
Sum andre driftskostnader10 55117 73224 2158 03111 591
Avskrivninger og nedskrivninger12636
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)10 55017 73124 2108 02811 585
 
Resultat før tap3686001 210205459
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.3124381 124147342
Tap på utlån3094361 122147342
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)222....
 
Resultat før skatt561628658117
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt561628658117

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. Se spesifikasjonssidene som rapportørene bruker vedrørende:
Sektorgruppering

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. Næringsgruppering er beskrevet på spesifikasjonssidene:
Næringsgruppering

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader artsinndeles basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Banker og kredittforetak
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Hele landet.

Hyppighet og aktualitet

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Internasjonal rapportering

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant.

Bakgrunn

Formål og historie

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsunderlag både for penge- og kredittpolitikken og grunnlag for den offisielle statistikken samt inngår i kredittindikator og pengemengde. Dataene inngår som sentral datakilde i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. Viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper samt i internasjonal rapportering.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av de oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven).

EØS-referanse

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.
Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.
Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96
Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsserier; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS
Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene (fullt ut eller forenklet), mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1.januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år. Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger næringsfordeles og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot, OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

 

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat?id=3521

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB