Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre unge har deltidsjobb

  Stadig færre tenåringer har i dag erfaring fra arbeidslivet, for eksempel i form av en deltidsjobb eller sommerjobb. Mens nærmere tre av fire 17-åringer hadde inntekter fra slike jobber på slutten av 1990-tallet, gjaldt dette bare om lag halvparte...

  Artikkel
 • Sesongjusterte tal over ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar varierer i løpet av året, og for fleire næringar gjentar eit sesongmønster seg kvart år. Statistikken over ledige stillingar er no justert for dette sesongmønsteret, noko som gjer det mogleg å følgje den underliggjande u...

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten

  Økonomiske analyser 2/2017

  Forskjeller mellom NAVs registrerte ledighet og AKU-ledigheten har skapt usikkerhet om den faktiske utviklingen. Søker man svar på hvor stort omfanget av tilgjengelig arbeidskraft i økonomien på kort sikt er, gir AKU-ledigheten det beste svaret.

  Artikkel
 • Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

  Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssyst...

  Artikkel
 • Avtalt lønn opp 0,7 prosent i industri

  Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,7 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa 4,5 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 124 000 arbeidslause i mars. Dette utgjorde 4,5 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng frå desember.

  Artikkel
 • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

  Samfunnsspeilet 2/2017

  Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er store forskjeller mellom yrkene. Mange med stillesittende arbeid har et slikt tilbud, mens renholdsarbeidere, håndverkere og sykepleiere sjeldnere har mulighet til å trene på jobb.

  Artikkel
 • Fleire ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar auka med 5 prosent frå 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Vi ser mellom anna ein oppgang i varehandel og overnattings- og serveringsverksemd. Derimot heldt talet på ledige stillingar innanfor olje og gass seg på om lag...

  Artikkel
 • Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene?

  SSB publiserer flere statistikker som viser antall sysselsatte. Hva er forskjellen på statistikkene, og hvorfor kan det bli forskjeller i tallene?

  Artikkel
 • 166 000 tapte arbeidsdagar

  166 000 arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av 14 arbeidskonfliktar i 2016. Til samanlikning var det 10 konfliktar med tap av 148 000 arbeidsdagar ved førre hovudoppgjer i 2014.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten

  Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 7,1 prosent i 1. kvartal 2017. Dette var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,3 prosent. Her var det en nedgang p...

  Artikkel
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016

  Rapporter 2017/11

  I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016.

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 120 000 arbeidslause i februar. Dette utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Over 1,8 millionar medlemer i arbeidstakarorganisasjonane

  Dei seinare åra har arbeidstakarorganisasjonane i landet fått fleire medlemer, og med om lag 20 000 fleire medlemmar i fjor ser det ut til at trenden held fram.

  Artikkel
 • Lavere yrkesaktivitet

  Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt både kvinner og menn og var sterkest blant dem under 25 år. Årsaken er blant annet at flere unge tar utdanning.

  Artikkel