Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet

Alt innhold for delområdet arbeidsledighet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Arbeidsløysa på 4,2 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 116 000 arbeidslause i juli. Det utgjorde 4,2 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng frå april.

  Artikkel
 • Fortsatt færre ledige innvandrere

  Den registrerte ledigheten for innvandrere var 6,1 prosent i andre kvartal i år, mot 1,9 i resten av befolkningen. Begge grupper hadde nedgang siste år.

  Artikkel
 • Åtte år med nedgang i sysselsettingsprosenten

  De siste åtte årene har Norge stort sett hatt nedgang i sysselsettingen sett i forhold til befolkningen (sysselsettingsprosenten). I denne perioden har det vært økning i antallet sysselsatte, men økningen har altså vært lavere enn befolkningsveksten.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 118 000 arbeidslause i juni. Det utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng frå mars.

  Artikkel
 • Færre yrkesaktive menn

  Andelen yrkesaktive menn i befolkningen gikk ned fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 120 000 arbeidslause i mai, det same som i februar.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa 4,6 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 126 000 arbeidslause i april. Dette utgjorde 4,6 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,3 prosentpoeng frå januar.

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten

  Økonomiske analyser 2/2017

  Forskjeller mellom NAVs registrerte ledighet og AKU-ledigheten har skapt usikkerhet om den faktiske utviklingen. Søker man svar på hvor stort omfanget av tilgjengelig arbeidskraft i økonomien på kort sikt er, gir AKU-ledigheten det beste svaret.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa 4,5 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 124 000 arbeidslause i mars. Dette utgjorde 4,5 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng frå desember.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten

  Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 7,1 prosent i 1. kvartal 2017. Dette var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,3 prosent. Her var det en nedgang p...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 120 000 arbeidslause i februar. Dette utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Økning i ledigheten blant dem med høyere utdanning

  Antall registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning økte med 8 prosent, eller 1 187 personer, fra november 2015 til november 2016. Veksten kom på Øst- og Vestlandet.

  Artikkel
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Økonomiske analyser 3/2015

  Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAVs ledighetstall har ulike definisjoner av å være arbeidsledig og målemetodene er forskjellige. Sammen bidrar de to til å nyansere bildet for utviklingen på arbeidsmarkedet.

  Artikkel
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Arbeidsledigheten har økt den siste tiden. Tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAV er imidlertid forskjellige. Det kommer av ulike definisjoner og metoder, men sammen bidrar begge målene til en nyansert diskusjon ...

  Artikkel
 • Eldres yrkesaktivitet øker

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Yrkesaktiviteten blant dem over 60 år øker, og ett av målene med pensjonsreformen ser dermed ut til å bli nådd.

  Artikkel