92589_tabell_104020_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
92589_tabell_104020
statistikk
2013-03-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønn, alle ansatte2012

Statistikken baserer seg på fulltelling fra A-ordningen, mens den tidligere var utvalgsbasert. Alle statistikkbanktabellene er avsluttet og erstattet av nye.

Innhold

Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter næringshovedområde. Kroner og endring i prosent
20112012
Årslønn (kr)Prosentvis endring fra året før (prosent)Årslønn (kr)Prosentvis endring fra året før (prosent)
Alle områder453 0004,1470 9004,0
Fiskeoppdrett442 7003,7451 8002,1
Olje og gassutvinning696 1004,6725 1004,2
Industri451 7004,6472 3004,6
Kraftforsyning544 2004,7556 0002,2
Vann, avløp og renovasjon424 2006,4444 2004,7
Bygge- og anleggsvirksomhet427 5002,7441 6003,3
Varehandel406 3003,6419 4003,2
Samferdsel445 0003,9460 6003,5
Hotell og restaurant321 1002,5330 1002,8
Informasjon og kommunikasjon581 0004,9606 8004,4
Finanstjenester643 3006,6643 3000,0
Omsetning og drift av fast eiendom532 5006,0559 1005,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting576 3004,1601 8004,4
Forretningsmessig tjenesteyting383 8004,8395 2003,0
Undervisning440 6004,2456 2003,5
Helse- og sosialtjenester395 1004,4412 1004,3
Kultur, underholdning og fritid406 9002,9425 2004,5
Personlige tjenester408 1002,7421 6003,3
Staten470 1004,4489 6004,1
Kommune og fylkeskommune416 3004,0436 8004,9
Helseforetak471 3004,3488 1003,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB