Losjiomsetning

Omsetning for overnattingsverksemda som ikkje skal omfatte omsetning for eventuell servering, jamvel om måltid er inkludert i prisen for opphaldet.