Statistisk sentralbyrå

1   Deltakelse i utdanningssystemet blant etterkommere fra 19-24 år, etter kjønn og landbakgrunn. 1.10.2005. Prosent
  I høyere utdanning I videregående utdanning Ikke i utdanning Prosent Antall (N)
Hele befolkningen 31 16 54  100  330 115
Menn 25 17 58  100  168 058
Kvinner 37 14 50  100  162 057
           
Polen 47 8 46  100  133
Menn 43 6 51  100 72
Kvinner 51 10 39  100 61
           
Tyrkia 15 17 68  100  503
Menn 10 20 70  100  245
Kvinner 20 14 66  100  258
           
Marokko 17 21 62  100  310
Menn 10 25 66  100  163
Kvinner 25 17 58  100  147
           
Sri-Lanka 50 11 39  100 70
Menn 36 7 57  100 42
Kvinner 71 18 11  100 28
           
India 53 10 38  100  364
Menn 48 11 41  100  184
Kvinner 57 8 34  100  180
           
Filippinene 40 12 48  100  122
Menn 34 13 53  100 64
Kvinner 47 10 43  100 58
           
Pakistan 30 13 56  100 1 992
Menn 27 14 59  100 1 038
Kvinner 34 13 53  100  954
           
Vietnam 47 12 41  100  601
Menn 44 13 43  100  322
Kvinner 50 11 39  100  279
           
Chile 18 19 63  100 73
Menn 17 21 62  100 42
Kvinner 19 16 65  100 31
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller