Statistisk sentralbyrå

Studenter ved universiteter og høgskoler

2 Studenter etter skoleslag, kjønn og alder. 1. oktober 2011. Absolutte tall og prosent. Foreløpige tall
Alder I alt Universiteter og vitenskapelige høgskoler Statlige høgskoler Andre høgskoler1 I alt Universiteter og vitenskapelige høgskoler Statlige høgskoler Andre høgskoler1
  Absolutte tall Prosent
I alt  236 139  132 480 86 459 17 200  100 56,1 36,6 7,3
Under 19 år  241  121 97 23  100 50,2 40,2 9,5
19 år 11 100 6 010 4 510  580  100 54,1 40,6 5,2
20 år 20 992 11 904 7 669 1 419  100 56,7 36,5 6,8
21 år 25 113 14 030 9 158 1 925  100 55,9 36,5 7,7
22 år 23 995 13 504 8 577 1 914  100 56,3 35,7 8,0
23 år 21 680 13 185 6 901 1 594  100 60,8 31,8 7,4
24 år 17 512 11 217 5 059 1 236  100 64,1 28,9 7,1
25 år 14 064 9 138 3 973  953  100 65,0 28,2 6,8
26 år 11 053 6 897 3 364  792  100 62,4 30,4 7,2
27 år 8 984 5 602 2 729  653  100 62,4 30,4 7,3
28 år 7 075 4 226 2 351  498  100 59,7 33,2 7,0
29 år 6 019 3 516 2 097  406  100 58,4 34,8 6,7
30-34 år 20 584 10 791 8 321 1 472  100 52,4 40,4 7,2
35 år og over 47 727 22 339 21 653 3 735  100 46,8 45,4 7,8
                 
Menn 94 564 58 062 30 594 5 908  100 61,4 32,4 6,2
Under 19 år  123 62 57 4  100 50,4 46,3 3,3
19 år 3 986 2 438 1 348  200  100 61,2 33,8 5,0
20 år 7 986 4 900 2 620  466  100 61,4 32,8 5,8
21 år 10 090 6 061 3 347  682  100 60,1 33,2 6,8
22 år 10 119 6 124 3 275  720  100 60,5 32,4 7,1
23 år 9 684 6 147 2 899  638  100 63,5 29,9 6,6
24 år 7 857 5 111 2 219  527  100 65,1 28,2 6,7
25 år 6 580 4 376 1 766  438  100 66,5 26,8 6,7
26 år 5 108 3 261 1 476  371  100 63,8 28,9 7,3
27 år 3 948 2 619 1 091  238  100 66,3 27,6 6,0
28 år 3 090 2 018  888  184  100 65,3 28,7 6,0
29 år 2 614 1 654  815  145  100 63,3 31,2 5,5
30-34 år 8 211 4 876 2 863  472  100 59,4 34,9 5,7
35 år og over 15 168 8 415 5 930  823  100 55,5 39,1 5,4
                 
Kvinner  141 575 74 418 55 865 11 292  100 52,6 39,5 8,0
Under 19 år  118 59 40 19  100 50,0 33,9 16,1
19 år 7 114 3 572 3 162  380  100 50,2 44,4 5,3
20 år 13 006 7 004 5 049  953  100 53,9 38,8 7,3
21 år 15 023 7 969 5 811 1 243  100 53,0 38,7 8,3
22 år 13 876 7 380 5 302 1 194  100 53,2 38,2 8,6
23 år 11 996 7 038 4 002  956  100 58,7 33,4 8,0
24 år 9 655 6 106 2 840  709  100 63,2 29,4 7,3
25 år 7 484 4 762 2 207  515  100 63,6 29,5 6,9
26 år 5 945 3 636 1 888  421  100 61,2 31,8 7,1
27 år 5 036 2 983 1 638  415  100 59,2 32,5 8,2
28 år 3 985 2 208 1 463  314  100 55,4 36,7 7,9
29 år 3 405 1 862 1 282  261  100 54,7 37,7 7,7
30-34 år 12 373 5 915 5 458 1 000  100 47,8 44,1 8,1
35 år og over 32 559 13 924 15 723 2 912  100 42,8 48,3 8,9
1  Andre høgskoler inkluderer militære høgskoler, Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler

Standardtegn i tabeller