Statistisk sentralbyrå

Tannhelsetjenesten

1 Avtalte årsverk i den offentlege tannhelsetenesta. 2011
  Årsverk totalt Tannlegar utan spesialitet Tannnlegespesialistar Tannpleiarar Tannhelsesekretærar Anna personell med helseutdanning/-yrke Administrativt personell Anna personell med servicefunksjonar Anna, uspesifisert personell
Heile landet 3 256,8 1 131,7 44,5  438,8 1 408,6 68,3 46,9 39,7 78,3
01 Østfold  119,2 45,1 2,2 11,0 55,5 2,2 1,5 1,2 0,5
02 Akershus  226,5 82,9 0,5 46,1 96,3 - - 0,1 0,6
03 Oslo  214,3 68,1 3,4 39,7 84,3 1,0 1,0 - 16,8
04 Hedmark  145,3 44,9 0,8 25,5 61,3 0,6 2,8 7,4 2,0
05 Oppland  118,0 45,9 3,2 7,7 57,8 - - 0,2 3,2
06 Buskerud  141,0 48,6 2,2 19,4 61,6 3,1 2,2 3,9 -
07 Vestfold  126,4 45,3 0,6 19,7 57,1 3,7 - - -
08 Telemark  110,0 42,0 1,0 11,6 50,2 0,5 4,2 0,5 -
09 Aust-Agder 77,9 27,0 3,0 7,6 36,7 2,5 - 0,7 0,4
10 Vest-Agder  109,9 40,6 1,0 10,3 52,8 3,0 - 2,2 -
11 Rogaland  288,9  112,8 4,7 31,0  128,0 4,9 - 6,5 1,0
12 Hordaland  302,7  111,9 2,8 43,0  131,2 5,0 - 0,9 7,9
14 Sogn og Fjordane  114,4 42,4 - 14,7 48,3 1,2 - 2,0 5,8
15 Møre og Romsdal  181,3 65,6 2,6 20,6 79,4 1,9 5,1 0,9 5,2
16 Sør-Trøndelag  195,7 78,4 - 24,4 86,6 2,5 2,2 0,6 1,0
17 Nord-Trøndelag 93,5 30,7 - 9,4 46,4 1,6 3,0 - 2,4
18 Nordland  294,6 84,6 4,2 36,3  109,0 17,5 14,9 4,2 23,9
19 Troms Romsa  261,0 74,4 10,3 36,9  115,1 7,1 7,0 5,2 5,0
20 Finnmark Finnmárku  136,3 40,5 2,0 24,1 51,0 10,0 3,0 3,1 2,6

Standardtegn i tabeller