Statistisk sentralbyrå


Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

9   Totalkapitalens omløpshastighet2
År Alle ikke-finansielle AS Hele IKT-sektoren IKT-industri IKT-varehandel IKT-telekommunikasjon IKT-konsulentvirksomhet
1995 0,9 1,3 1,5 2,2 0,6 1,3
1996 0,9 1,3 1,4 2,3 0,7 1,3
1997 0,8 1,4 1,3 2,1 0,9 1,3
1998 0,7 1,2 0,8 2,2 0,8 1,4
1999 0,6 0,9 0,8 2,1 0,5 1,2
2000 0,6 0,5 1,0 1,7 0,3 0,8
20011 0,6 0,5 0,9 1,8 0,2 0,9
1  Foreløpige tall.
2  Totalkapitalens omløpshastighet= Driftsinntektene dividert på summen av gjeld og egenkapital per 31. desember.

Standardtegn i tabeller