Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

10 Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og fylke. Januar-oktober 2009
  I alt Noreg Utlandet i alt Sverige Danmark Finland Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Europa elles Andre land
Heile landet 8 189 114 6 062 967 2 126 147  218 513  152 825 69 325 43 657  446 480  708 590 70 568  384 707 31 482
                         
Østfold  372 742  339 632 33 110 3 364 3 705  198  176 6 915 9 947  588 7 971  246
Oslo/Akershus : : : : : : : : : : : :
Hedmark  549 693  469 375 80 318 24 558 11 226 1 382 1 637 13 808 17 375 1 647 8 368  317
Oppland  968 910  779 744  189 166 24 817 19 069 3 265 1 837 51 716 49 534 4 101 32 361 2 466
Buskerud  573 764  488 489 85 275 9 600 9 075  970 1 788 26 227 21 703 1 416 13 739  757
Vestfold : : : : : : : : : : : :
Telemark  360 555  308 954 51 601 4 268 7 310  335 1 270 15 478 16 761  760 5 163  256
Aust-Agder  430 204  343 041 87 163 2 774 7 793  367  764 27 940 35 871  733 10 113  808
Vest-Agder  503 993  435 907 68 086 3 452 4 699  267  510 9 830 40 612 1 376 7 020  320
Rogaland  398 996  271 552  127 444 5 414 7 492 1 197 1 621 29 044 52 825 4 012 24 560 1 279
Hordaland  469 999  272 990  197 009 8 511 6 485 1 892 2 748 47 076 71 072 8 811 47 999 2 415
Sogn og Fjordane  568 827  273 500  295 327 13 459 12 938 3 281 5 611 86 079  102 651 11 516 54 751 5 041
Møre og Romsdal  562 654  317 288  245 366 28 319 18 311 5 302 2 165 44 290 95 128 6 714 41 821 3 316
Sør-Trøndelag  362 583  267 672 94 911 15 017 8 804 2 076 2 234 14 295 30 229 2 393 19 463  400
Nord-Trøndelag  293 477  230 616 62 861 12 800 3 117 1 274  641 8 408 26 249 1 168 8 939  265
Nordland  561 525  333 954  227 571 31 808 13 892 13 415 5 022 25 028 70 078 11 697 45 587 11 044
Troms Romsa  170 233  111 865 58 368 5 552 3 737 9 371 4 551 6 388 13 038 2 534 12 611  586
Finnmark Finnmárku  140 937 61 230 79 707 6 373 6 853 22 358 1 325 8 718 14 568 3 335 15 489  688

Standardtegn i tabeller