Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

9 Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og fylke. Oktober 2009
  I alt Noreg Utlandet i alt Sverige Danmark Finland Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Europa elles Andre land
Heile landet  221 824  197 749 24 075 5 052 2 373  679 2 649  748 4 187  390 7 595  402
                         
Østfold 4 158 3 652  506 31 40 - - - 18 3  414 -
Oslo/Akershus : : : : : : : : : : : :
Hedmark 25 641 23 368 2 273  685  251 -  776 39  128 -  394 -
Oppland 38 696 36 606 2 090  469  156  165 8  107  295 14  803 73
Buskerud 23 733 22 340 1 393  443 28 -  385 49 78 69  326 15
Vestfold : : : : : : : : : : : :
Telemark 7 633 6 983  650  120  266 - - 49 86 -  129 -
Aust-Agder 5 452 4 346 1 106 -  279 - 7 9  723 - 61 27
Vest-Agder 15 697 14 132 1 565  306 97 - - 12  900 3  247 -
Rogaland 10 851 10 070  781 72 10 - 6 82  150 9  451 1
Hordaland 13 070 10 239 2 831  234 24 6 9 39  680 24 1 784 31
Sogn og Fjordane 12 771 11 723 1 048  180  141 10 14 34  110 31  497 31
Møre og Romsdal 16 559 15 154 1 405  334  393 7 9 18  164 88  371 21
Sør-Trøndelag 7 174 6 032 1 142 71 - -  540 1 16 -  507 7
Nord-Trøndelag 7 829 7 468  361 92 81 - - 3 31 -  154 -
Nordland 12 120 10 896 1 224  271 3 14 51 14  160 63  479  169
Troms Romsa 6 311 5 361  950  295 12  148 40  216 18 9  194 18
Finnmark Finnmárku 2 555 2 061  494 22 21  228 - 21 86 12  104 -

Standardtegn i tabeller