Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

7 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter fylke og formål. Januar-oktober. 2008 og 2009
  2008 2009
  I alt Kurs, konferanse Yrke Ferie, fritid I alt Kurs, konferanse Yrke Ferie, fritid
I alt 16 044 257 2 233 154 6 193 973 7 617 130 15 468 204 2 086 787 5 822 386 7 559 031
                 
Østfold  266 147 50 004  128 641 87 502  269 633 49 390  125 097 95 146
Akershus 1 165 511  309 820  517 081  338 610 1 088 912  305 025  422 007  361 880
Oslo 2 673 594  298 688 1 366 287 1 008 619 2 671 352  299 187 1 284 148 1 088 017
Hedmark  409 046 32 863  150 742  225 441  405 117 42 757  141 711  220 649
Oppland 1 524 738  218 847  145 081 1 160 810 1 380 897  187 385  135 435 1 058 077
Buskerud 1 248 501  217 198  163 529  867 774 1 182 838  222 743  168 872  791 223
Vestfold  383 544 90 285  159 762  133 497  387 302 77 761  170 451  139 090
Telemark  597 499 60 375  120 086  417 038  574 886 61 223  122 770  390 893
Aust-Agder  234 643 29 276 92 780  112 587  205 639 23 042 67 271  115 326
Vest-Agder  549 254 60 861  269 990  218 403  477 552 47 486  206 257  223 809
Rogaland 1 090 783  140 615  705 976  244 192 1 043 902  109 257  654 572  280 073
Hordaland 1 787 718  185 285  708 528  893 905 1 698 851  177 829  680 620  840 402
Sogn og Fjordane  637 539 54 535  148 808  434 196  590 413 42 892  141 718  405 803
Møre og Romsdal  727 444  105 743  346 851  274 850  707 816 86 446  332 212  289 158
Sør-Trøndelag  914 238  117 051  412 667  384 520  953 989  103 528  418 437  432 024
Nord-Trøndelag  262 604 57 051  102 914  102 639  258 841 61 314 98 323 99 204
Nordland  689 845 70 928  283 533  335 384  709 027 69 794  296 003  343 230
Troms Romsa  561 199  102 247  260 867  198 085  544 426 94 489  247 591  202 346
Finnmark Finnmárku  320 410 31 482  109 850  179 078  316 811 25 239  108 891  182 681

Standardtegn i tabeller