Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

2 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet. Januar-oktober og oktober. 2008 og 2009
  Januar-oktober Endring i prosent Oktober Endring i prosent
  2008 2009 2008 2009
I alt 16 044 257 15 468 204 -4 1 344 895 1 359 930 1
             
Noreg 11 528 362 11 416 456 -1 1 126 066 1 142 136 1
Utlandet i alt 4 515 895 4 051 748 -10  218 829  217 794 0
Sverige  511 029  500 786 -2 36 870 38 179 4
Danmark  498 893  466 209 -7 18 842 16 428 -13
Finland 61 230 61 368 0 4 023 3 815 -5
Island 12 169 9 999 -18  565 1 432  153
Storbritannia  503 255  391 123 -22 30 048 28 827 -4
Nederland  289 737  273 934 -5 8 598 8 719 1
Tyskland  689 713  624 350 -9 18 128 20 115 11
Frankrike  191 954  198 086 3 4 675 6 412 37
Spania  207 447  171 498 -17 4 918 5 407 10
Sveits 59 479 57 941 -3 2 209 2 596 18
Liechtenstein 2 096 1 013 -52  172 32 -81
Italia  130 440  145 138 11 4 682 5 309 13
Austerrike 28 452 28 590 0 1 447 1 282 -11
Belgia 37 133 35 272 -5 1 659 1 880 13
Portugal 13 878 16 479 19  831  826 -1
Hellas 16 686 14 885 -11  575  453 -21
Irland 17 648 14 309 -19 1 338  881 -34
Luxembourg 2 146 2 916 36  145  166 14
Tyrkia 8 984 7 051 -22  738  571 -23
Polen  123 697 96 274 -22 9 229 10 178 10
Tsjekkia 19 438 18 356 -6  740  863 17
Slovakia 4 426 5 302 20  386  407 5
Ungarn 12 318 8 549 -31  536  535 0
Estland 17 415 10 096 -42 1 967  634 -68
Latvia 11 135 7 505 -33  582 1 449  149
Litauen 11 591 9 778 -16 1 148  782 -32
Kypros 1 799 1 325 -26 86  110 28
Malta  828  785 -5 67 24 -64
Slovenia 3 489 2 707 -22  118 89 -25
Ukraina 10 109 10 750 6  524  475 -9
Russland  121 036  104 750 -13 3 419 3 382 -1
Europa elles  186 106  142 151 -24 15 243 10 852 -29
USA  270 059  228 721 -15 15 828 15 112 -5
Canada 18 460 16 611 -10 1 481 1 745 18
Mexico 4 671 4 915 5  271  346 28
Brasil 16 060 13 532 -16  994  881 -11
Latin-Amerika elles 14 426 12 642 -12  822 1 333 62
Australia 34 974 26 389 -25 1 815 1 448 -20
Oceania elles 14 824 9 354 -37 1 026  514 -50
Japan  100 265 90 627 -10 5 596 5 004 -11
Kina 40 047 38 048 -5 3 333 3 747 12
Sør-Korea 37 398 22 573 -40 1 011  391 -61
Asia elles  130 886  122 754 -6 8 854 11 745 33
Sør-Afrika 5 072 4 596 -9  427  450 5
Afrika elles 22 997 21 711 -6 2 863 1 968 -31

Standardtegn i tabeller