CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

biler bil vei trafikk parkering

«Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp

Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset.

Betydelig realinntektsnedgang

Sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner førte til at alle husholdningstyper fikk en kraftig realinntektsnedgang i 2016. Blant de gruppene med størst nedgang i husholdningsinntektene finner vi barnefamiliene.

Spiser og drikker for over 4 000 kroner hver i julemåneden

Våre samlede utgifter til mat og drikke vil nå nesten 23 milliarder kroner i desember. Det betyr at hver av oss spiser og drikker for 4 400 kroner i løpet av julemåneden.

Statistiske analyser 156

Kulturstatistikk 2016

I denne publikasjonen presenterer vi oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur.

Nedgang i klimagassutslippene

Det ble i 2016 sluppet ut totalt 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Dette er drøyt 1 prosent mindre enn året før og bekrefter utviklingen i de foreløpige tallene som ble publisert i mai.

Flere lærere ga ikke bedre karakterer

12. desember - Lærere og skoleledere mener ekstra lærerstillinger gjør en forskjell. Likevel har ikke de ekstra stillingene bidratt til bedre karakterer, viser evaluering av satsingen på 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen for perioden 2013-2016.

Rapporter 2017/38

Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

Holdningene til innvandrere og innvandring har beveget seg i innvandrervennlig retning siden forrige måling, i 2016. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring».

Rapporter 2017/36

Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Ny kriminalitetsforskning viser at det er en større andel gjerningspersoner blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen. Samtidig er det vesentlig variasjon etter innvandringsbakgrunn, og graden av overrepresentasjon har gått ned over tid.