Publikasjon

Discussion Papers no. 857

Labor supply analysis with non-convex

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen